SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu 

 

ARTYKUŁ  ZAMEK KRZYŻACKI W KĘTRZYNIE

⇒ Informacje ogólne

Zamek odbudowano w latach 60. Stał się siedzibą muzeum i instytucji kulturalnych. W zamku mieści się muzeum, na piętrze znajduje się wystawa poświęcona Wojciechowi Kętrzyńskiemu patronowi miasta.

⇒ Położenie

Kętrzyński zamek znajduje się w centrum miasta, na placu Zamkowym, niedaleko bazyliki św. Jerzego.

⇒ Informacje szczegółowe

Zamek wznieśli Krzyżacy w latach 1360 - 1370, na regularnym planie prostokąta. W ciągu stuleci był on wielokrotnie przebudowywany w celu zachowania funkcji obronno-mieszkalnej. Wzmocniono mury, pojawiły się duże otwory okienne. Zamek stanowił obronę południowo-wschodniego narożnika miejskich fortyfikacji. W 1945 r. obiekt został zniszczony przez pożar wzniecony przez wojska radzieckie.

⇒ Historia

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie jest jednym z najstarszych muzeów na terenie Warmii i Mazur. Działa nieprzerwanie od 26 lutego 1946 roku. W ciągu 65 lat swojej historii Muzeum przetrwało wiele reorganizacji i zmian administracyjnych. W 1987 r., jako jedno z pierwszych w Polsce, zostało muzeum samorządowym.

Muzeum założone zostało z inicjatywy Zofii Licharewej, która od stycznia 1945 r., jeszcze przed oficjalnym przekazaniem władzy polskiej administracji cywilnej, zajmowała się w Rastemborku zabezpieczaniem zabytków ruchomych zgromadzonych w okolicznych kościołach, dworach i pałacach. Działalność tą kontynuowała od maja 1945 r. jako pracownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Rastemborku (od maja 1946 r. – w Kętrzynie). Zgodnie z zaleceniami władz centralnych wszystkie zabytki zabezpieczone w składnicy w Kętrzynie musiały być przekazywane do innych placówek muzealnych i bibliotecznych. Jedną możliwość zachowania na miejscu mocno przetrzebionych już zbiorów w formie zorganizowanej kolekcji, stwarzało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które miało uprawnienia do tworzenia muzeów i sprawowania opieki nad kolekcjami zabytków regionalnych.

Siedzibą Muzeum stał się na długie lata budynek dawnego aresztu przy ul Powstańców Warszawy 1. Powierzchnia wystawowa liczyła zaledwie 116 m2. W 1948 r. zbiory Muzeum po raz pierwszy zostały udostępnione dla zwiedzających. W maju 1967 r. Muzeum przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w odbudowanym zamku krzyżackim.

Od wielu lat Muzeum, poza wykonywaniem zadań statutowych takich jak gromadzenie zbiorów związanych z dziejami regionu, organizacja wystaw i edukacja regionalna, realizuje programy badawcze i edukacyjne finansowane również z funduszy przyznawanych przez Ministerstwa i agendy rządowe oraz z innych funduszy, także z Unii Europejskiej.

W swojej działalności Muzeum, współpracując ze środowiskiem miejscowych pasjonatów historii regionalnej jak i z dawnymi mieszkańcami miasta i regionu, stara się kontynuować akcję inwentaryzowania i gromadzenia regionaliów zapoczątkowaną przez założycielkę placówki. Ważnym elementem działalności jest prowadzenie prac badawczych dotyczących archeologicznej przeszłości regionu, historii miasta, historii pruskich rodów szlacheckich, sztuki państwa Zakonu Krzyżackiego, Prus Książęcych i Królestwa Prus. Do najciekawszych projektów badawczych realizowanych w Muzeum należą badania archeologiczne cmentarzyska z II-VII w. w Robawach z rytualnymi ofiarami składanymi z koni, interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego pruskiego kompleksu osadniczego w Poganowie (trzyletni grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na lata 2012-2014), badania terenowe i archiwalne dotyczące krzyżackich systemów obrony oraz projekt poświęcony historii siedzib pruskich rodów szlacheckich.

W działalności edukacyjnej, skierowanej zarówno do mieszkańców miasta i regionu jak i do odwiedzających nasz region turystów, Muzeum skupiło się na przekazywaniu informacji o bogatej historii regionu, w tym o wielokulturowym i wieloetnicznym charakterze średniowiecznej i nowożytnej kultury Mazur. W tych działaniach Muzeum odwołuje się do działalności patrona Muzeum i miasta – Wojciecha Kętrzyńskiego.

Od 2006 roku Muzeum w okresie letnim organizuje trwający tydzień Jarmark Średniowieczny na Św. Jakuba, w czasie którego odbywają się warsztaty z dawnego rzemiosła i dawnej muzyki prowadzone przez wykonawców z Polski i różnych krajów Europy.

Źródło: www.muzeum.ketrzyn.pl

⇒ Galeria

 

 ⇒ Kontakt

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl. Z
amkowy 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 32 82
tel. 89 752 29 65
e-mail:  
mwk@muzeum.ketrzyn.pl
www.muzeum.ketrzyn.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Sanktuarium w Świętej Lipce

Wilczy Szaniec w Gierłoży

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo