SPIS TREŚCI

 

 

ARTYKUŁ

Początkowo była to budowla z muru pruskiego, kryta słomą. Na przełomie XVI i XVII wieku stary kościół rozebrano  i rozpoczęto budowę nowego w stylu barokowym. Wieżę wybudowano w I pół. XVIII wieku (1701- 1712).  Od 1754 oku wygląd kościoła nie uległ zmianie. Jest to budowla murowana, stalowa. Sklepienia podtrzymują cztery pary kolumn.

Klucz do kościoła można pobrać w parafii naprzeciko kościoła, po drugiej stronie ulicy.

Obok kościoła – pamiątkowy kamień  ku czi Jana Goerke, syna pastora, lekarza urodzonego w Sorkwitach w 1750 roku założyciela służby zdrowia w wojsku pruskim. Zmarł w 1822 roku w Sanssouci.  Więcej...

 

Wieś Sorkwity położona jest między jeziorami Gielądzkim i Lampackim. Kościół ewangelicki leży nad południowym brzegiem jeziora Gielądzkiego.

 

Ołtarz  – późnorenesansowy, drewniany rzeźbiony – jest dziełem Krzysztofa Bilicha i Maritina Lange z 1623roku. Część górna i welon wykonano przez Izaaka Riga z Królewca w roku 1701. Na górnym gzymsie ołtarz jest data 1642. W predeli na stole ołtarzowym Ostatnia Wieczerza. Część centralna przedstawia Golgotę w którą wypleciono elementy charakterystyczne dla Sorkwit: postacie rybaków i rolników oraz pałac właścicieli Sorkwit i patronów kościoła. Po bokach postacie: Mojżesza (po lewej stronie) i Aarona (po prawej stronie).  W nastawie – płaskorzeźba przestawiająca złożenie do Grobu pomiędzy figurami ewangelistów Marka i Łukasza. W zwieńczeniu ukazane jest wniebowstąpienie Jezusa między postaciami ewangelistów – Mateusz i Jana. Ołtarz został odrestaurowany w 1941 roku.

Anioł chrzcielny
  – ufundowany przez Georga Dietricha von der Groeben wykonany w 1701 roku przez Izaaka Riga i pozłotnika Johana Bocka.

Loża patronacka – w stylu późnorenesansowym pochodzi z ok. 1615 roku. Boki i zwieńczenia barokowe wykonał w 1715 roku rzeźbiarz Reh. W kartuszach herbów rodów (od lewej: von Mirbach - von Paleske; von der Groeben; von Schlieben; von Paleske; Von dre Groeben; von Schlieben; von Paleske – von Oppen).

Ambona barokowa  -  ufundowana w 1701 roku przez Georga Dietricha von der Groeben, jest dziełem Izaaka Riga z 1694 roku. Na drzwiach płaskorzeźba Jana Chrzciciela, obok po lewej stronie apostoł Piotr. Na przedpiersiu figury Jezusa i ewangelistów. Cała ambona podtrzymywana jest przez anioła.

Krucyfiks barokowy
  wykonany przez miejscowego duszpasterza Jana Riedla w 1708 roku, został częciowo zniszczony w 1945 roku.

Konfesjonał
  jest dziełem Jana Schwarza z Grunwalde z 1702 roku. W 1715 roku został uzupełniony kolumnami ślimacznikowymi ze zwieńczeniami japońskim. U góry baranek jako symbol ofiary.

Organy
  z 1875 roku.

Zobacz filmowy Przewodnik po Ziemi Mrągowskiej, w którym przedstawiony jest także kościół w Sorkwitach.

 

Wieś Sorkwity została założona w 1397 roku przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Winricha von Kniporode.

Od 1451 roku majątek (2250 ha) stał się własnością  Jana z Krenit Przebędowskiego, który w 1469 roku odsprzedał go  Jerzemu von Schliebenowi. W posiadaniu Schliebenów majątek pozostał przez 130 lat i w 1599 roku kupił go  Zygmunt von Egloffstein, którego potomkowie władali nim do 1693 roku. W latach 1693-1750 Sorkwity były w posiadaniu rodu von der Groeben, a od 1750 zarządzał nimi polski  ród Bronikowskich. W 1804 roku majątek kupiła magnacka  rodzina von Mirbach, która zamieszkiwała w nim do II wojny światowej. W rękach tej rodziny rozrósł się on do ogromnych rozmiarów obejmujących w 1904 roku 5770 ha.

Pierwsze nadanie na rzecz kościoła pochodzi z 1470 roku. Początkowo była to budowla z muru pruskiego, kryta słomą. Na przełomie XVI i XVII wieku stary kościół rozebrano  i rozpoczęto budowę nowego w stylu barokowym. Wieżę wybudowano w I pół. XVIII wieku (1701- 1712).  Od 1754 oku wygląd kościoła nie uległ zmianie. Jest to budowla murowana, stalowa. Sklepienia podtrzymują cztery pary kolumn.

 

     
     
     
     

 

Dobrowolna ofiara.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Proboszcz ks. Krzysztof Mutschmann,
ul. Plażowa 1, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 81 78, e-mail:  
sorkwity@luteranie.pl

 

Lasy Sorkwickie

Rezerwat Gązwa

Pałac w Sorkwitach

Żółty szlak rowerowy "Lasy Sorkwickie"

Ścieżka w Parku w Sorkwitach

 

Sorkwity

Stary Gieląd

Jędrychowo