Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została utworzona w 2004 roku. Aktualnie stowarzyszenie liczy prawie 100 członków, w skład których wchodzą samorządy: miasta Mrągowa, gminy Piecki oraz przedstawiciele sektora turystycznego. To jeden z największych i najstarszych podmiotów tego typu na Warmii i Mazurach. Celem LOT-u jest zrzeszanie podmiotów branży turystycznej z Mrągowa i okolic, wspieranie turystyki i promocja całego obszaru powiatu mrągowskiego.

Sprawozdania z działalności

rok 2022

Sprawozdanie finansowe LOT 

Sprawozdanie merytoryczne LOT

rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacja dodatkowa

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie merytoryczne

rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek Zysków i Strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne


OPP

Sprawozdanie z działalności OPP w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności OPP w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności OPP w 2020 r.

Sprawozdanie z działalności OPP w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności OPP w 2018 r.

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności LOT "Ziemia Mrągowska" w 2006 roku