LOT sięga po kolejne granty
LOT sięga po kolejne granty

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansował wniosek „Aktywny na rowerze”. Tym samym pokrywając niemalże cały wkład własny Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w projekcie realizowanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4 tysiące złotych dofinansowania na pokrycie założonego w projekcie „Aktywny na rowerze” wkładu własnego otrzymało Stowarzyszenie LOT „Ziemia Mrągowska” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadanie zakłada stworzenie bezpłatnej aplikacji dla rowerzystów wykorzystującej technologię rozszerzonej rzeczywistości.

LOT podobnie jak inne NGO składając wnioski do grantodawców, musi zapewnić w projekcie tzw. wkład własny- finansowy i niefinansowy. Dla wielu stowarzyszeń jest to duży problem. Z pomocą przyszedł Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który podobnie jak w roku ubiegłym ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Komisja konkursowa pozytywnie oceniła wniosek złożony przez LOT i przekazała 4 tysiące złotych na pokrycie założonego w projekcie „Aktywny na rowerze” wkłady własnego stowarzyszenia. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 20 000,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania 25 000,00 zł.

To kolejny grant, po który w tym roku sięga Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.