Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" jest Organizacją Pożytku Publicznego od 19.02.2015 r. Głównymi celami są m.in. wzrost znaczenia turystyki w regionie, popularyzowanie turystyki biznesowej, budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rozwój oferty turystycznej i sportowej, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym. Cele te realizowane są poprzez działalność statutową polegającej głównie na promocji i koordynacji działań na rzecz rozwoju turystyki, tworzeniu produktów turystycznych, wydawanie materiałów promocyjnych, pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej. Działalność finansowana jest głównie ze składek członkowskich, darowizn,dotacji i wpływów z reklam.

SKŁADKI

Jednym ze statutowych obowiązków członka jest  regularne opłacanie składek członkowskich (§ 16 pkt. 1d Statutu LOT)

Składki można wpłacać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRĄGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9350 0001 0216 3329 2062 0001
w treści przelewu wpisując: składka członkowska

Na życzenie członka możemy wystawić notę księgową.

Na podstawie § 26 pkt. c statutu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków w dniu 19.03.2021  uchwaliło wysokość składek na 2021 r.:

1. samorząd powiatowy - 0.30 zł od mieszkańca powiatu
2. samorządy gminne:
Gmina Miasto Mrągowo – 1,00 zł od mieszkańca gminy
Pozostałe -  0,50 zł od mieszkańca gminy
3. organizacje i stowarzyszenia - 100,00 zł
4. podmioty gospodarcze posiadające miejsca noclegowe:

do 30 miejsc noclegowych – 150,00 zł,

od 31 do 60 miejsc noclegowych – 250,00 zł,

więcej niż 61 miejsc noclegowych – 350,00 zł

5. osoby fizyczne i inne osoby prawne – 100,00 zł

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 19 marca br. w formule online, podjęło decyzję o o możliwości wnioskowania o zwolnienie ze statutowego obowiązku opłacenia składki członkowskiej za 2021 roku.  Wniosek do pobrania

 DAROWIZNY

Zgodnie z zapisem statutowym (§ 37 pkt.2 b) majątek LOT powstaje m.in. z darowizn. Darowizny przeznaczane są na działalność statutową
(STATUT)

Wszelkie darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁAJKACH, ODDZIAŁ W MRĄGOWIE
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9350 0001 0216 3329 2062 0001
w treści przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe

Uwaga! Darowiznę można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, wystarczy mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (odpowiednio –6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28)

1% podatku na Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska

Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska uprzejmie informuje , że od 19 lutego 2015 r. jest  Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym zapraszamy oraz zachęcamy wszystkim , którym nie jest obojętny rozwój turystyki  o wpłaty 1% podatku dochodowego.

numer KRS: 0000206964

Jednocześnie dziękujemy za wsparcie i popieranie działań naszej organizacji.