Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" jest Organizacją Pożytku Publicznego od 19.02.2015 r.


 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Ziemia Mrągowska

11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
tel./fax (89) 741 80 39,
NIP: 742 20 92 063, KRS: 0000206964

 

Nazwisko


Imię

 

Adres do korespondencji:

 

 

Działalność gospodarcza:

 

Adres placówki:
Telefon kontaktowy, e-mail:

 

DEKLARUJĘ:

1. Przynależność do STOWARZYSZENIA LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMIA MRĄGOWSKA
2. Przestrzegać praw i obowiązków członka LOT
3. Brać czynny udział w realizacji zadań i celów LOT
4. W terminie opłacać składki członkowskie

 


Mrągowo, dnia

   .......................................

 

Czytelny podpis

..........................................

 

 

 


 Dlaczego warto wstąpić do LOT-u?

 

Stowarzyszenie LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMIA MRĄGOWSKA została utworzona w 2004 roku. Siedziba mieści się w Mrągowskim Centrum Kultury, natomiast biuro znajduje się w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Zaufało nam już wiele podmiotów turystycznych oraz samorządy: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Piecki i Powiat Mrągowski.

Zadania
Głównym celem działalności LOT-u jest promocja regionu, wspieranie rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami branży turystycznej.

Dlaczego warto wstąpić do LOTu?
• Mazurski Portal Turystyczny
www.it.mragowo.pl
• Targi turystyczne
• Wydawnictwa
• Wspólne działania promocyjne
• Specjalistyczne obszary działań
• Promocja turystyczna na rynku rosyjskim
www.mazuria.ru
• Promocja regionu dla turystyki biznesowej
www.konferencjemazury.com
• Prezentacja ofert w MCIT

Mazurski Portal Turystyczny
www.it.mragowo.pl
Członkowie mogą bezpośredniego zarządzać podstronami swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma swój własny adres internetowy. Członek LOT-u może zamieszczać pełną informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. Dane rozszerzone są o Galerię zdjęć oraz lokalizację na mapie.

Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej.

Targi turystyczne
Zapewniamy bezpłatne uczestnictwo w targach krajowych oraz zagranicznych poprzez prezentację Państwa obiektów na podstawie otrzymanych publikacji.

LOT Ziemia Mrągowska jest członkiem Warmińsko–Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wyłącznie Członkowie LOT mogą być przedstawicielami regionu na targach turystycznych na stoisku W-M ROT-u.

Wydawnictwa
Wyłącznie członkowie LOT-u otrzymują propozycję współpracy przy tworzeniu materiałów promocyjnych o regionie, zazwyczaj w formie stron promocyjnych.

Wspólne działania promocyjne
W przypadku działań promocyjnych Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i LOT „Ziemia Mrągowska”, przy których wymagany jest udział przedstawicieli branży turystycznej propozycję współpracy otrzymują wyłącznie członkowie LOT-u.

Promocja turystyczna na rynku rosyjskim www.mazuria.ru
Członkowie Organizacji mogą bezpośredniego zarządzać podstronami swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma swój własny adres internetowy. Członek LOT-u może zamieszczać pełną informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. Dane rozszerzone są o zdjęcia oraz lokalizację na mapie.

Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej.

Promocja regionu dla turystyki biznesowej
www.konferencjemazury.com
czyli organizacji seminariów, szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych

Członkowie Organizacji mogą bezpośredniego zarządzać podstronami swoich obiektów w Bazie Danych. Każdy obiekt ma swój własny adres internetowy. Członek LOT-u może zamieszczać pełną informację o swojej działalności, bez ograniczeń znaków. Dane rozszerzone są o zdjęcia oraz lokalizację na mapie.

Dodatkowo tylko członkowie LOT mogą zamieszczać na swoich podstronach filmy oraz płatne reklamy na stronie głównej.

Prezentacja ofert w MCIT
Bezpłatna prezentacja ofert w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej oraz udzielanie informacji o zakresie działania Państwa obiektów, firm turystycznych.

W ten sposób propagujemy bezpośrednio pobyt u naszych członków!

Zapisz się do nas!
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
e-mail: biuro@it.mragowo.pl


 

Nazwy obiektów hotelarskich (m.in. hotel, motel, pensjonat) podlegają ochronie prawnej i nie można ich stosować jeśli nie uzyska się odpowiedniej kategorii. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem przed rozpoczęciem rejestracji swojego obiektu.

Rodzaje obiektów noclegowych