Marian Zborowski-Weychman i początki życia kulturalnego w Mrągowie po roku 1945
Marian Zborowski-Weychman i początki życia kulturalnego w Mrągowie po roku 1945

Marian Zborowski-Weychman odgrywał ogromną rolę w życiu kulturalnym Mrągowa w latach powojennych. Człowiek obecnie zapomniany, w swoim czasie był wybitnym nauczycielem, instruktorem i wychowawcą. Pracy pedagogicznej poświęcił swoje życie. Jako pedagog pracował do 80. roku życia. Był twórcą artystycznego ruchu amatorskiego w Mrągowie, prowadził zespoły artystyczne (m.in. chór i orkiestrę, grupę teatralną, zespół taneczny, grupę fotograficzną), pracował w Inspektoracie Szkolnym, zorganizował w Mrągowie Dom Harcerza (ul. Warszawska 27), który w przyszłości miał stać się Domem Kultury Dzieci i Młodzieży i przez lata był jego kierownikiem, a po zmianach organizacyjnych dyrektorem. Dzisiaj nazwalibyśmy go liderem. Inspirował innych, motywował, uczył, wychowywał. Jego osiągnięcia artystyczne wyróżniały powiat mrągowski na tle pozostałych powiatów w województwie.

Chcąc uzmysłowić sobie warunki w jakich przyszło organizować życie kulturalne w Mrągowie, a właściwie w Ządźborku, w latach odzyskania niepodległości, trzeba przypomnieć sobie jak w latach 1945-1946 układały się stosunki ludnościowe. Wkrótce po wyzwoleniu w Mrągowie mieszkało 245 Polaków, 154 Mazurów, 2970 Niemców. Stan ten ulegał stopniowej zmianie. Do Mrągowa zaczęli napływać osiedleńcy i repatrianci. Początki szkolnictwa były trudne - nie nadające się do użytku szkoły, gdzieniegdzie w powiecie wręcz pogorzeliska budynków, brak kadry nauczycielskiej. W 1946 roku Marian Zborowski-Weychman przybył do Mrągowa i rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w jego życiu i w życiu mrągowskiego społeczeństwa.

Poznajcie GO -
"Marian Zborowski-Weychman. Życie i działalność" (pdf).