Od 1 stycznia 2021 r. informacja turystyczna stała się częścią Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Zadania realizowane przez Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, działające do 31 grudnia 2020 r. w ramach Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, zostały przeniesione do Urzędu Miejskiego. Od tegorocznego wysokiego sezonu turystycznego informacja turystyczna będzie funkcjonować w centralnej części Mrągowa - Ratuszu Miejskim, tak by ułatwić dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym turystom i mieszkańcom. 

Oficjalne uruchomienie punktu informacji turystycznej w ratuszu nastąpiło 4 maja 2021 r.

Praca informacji turystycznej skupiona jest na 3 poziomach działania, do których należą:

1. Obsługa bezpośrednia

2. Obsługa internetowa

      • strona internetowa www.it.mragowo.pl

Strona internetowa jest dobrze wypozycjonowana, znana, aktualna i wiarygodna. Według statystyk Google Analytics od stycznia do grudnia 2020 zarejestrowano 306 009 użytkowników.

     • Social Media

- Facebook Visit Mrągowo

Fanpage jest platformą prezentacji atrakcji turystycznych miasta, historii, ciekawostek oraz bieżących działań Ref. Promocji. To kanał informacji dedykowany nie tylko turystom, ale również mieszkańcom Mrągowa.

- Instagram visit.mragowo

XXI wiek zdominowany jest przez obraz. Jednym z najpopularniejszych tworów kultury obrazkowej jest Instagram. Informacja turystyczna tworzy komunikację obrazkową za pomocą konta @visit.mragowo, gdzie umieszczane są zdjęcia Mrągowa, atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, a także fotografie z festiwali i mniejszych kulturalnych wydarzeń.

3. Funkcjonowanie informacji w przestrzeni miejskiej

Informacja dotycząca imprez miejskich zostanie wyeksponowane na nośnikach reklamowych - gablotach, słupach ogłoszeniowych, billboardach rozlokowanych na terenie miasta.

W ramach promocji internetowej wydarzeń oraz w przestrzeni miejskiej trwają prace nad opracowaniem spójnej strategii komunikacji w zakresie promowania wydarzeń kulturalnych i opracowaniu symbolu spajającego wszystkie działania w ramach Festiwalowego Mrągowa. Opracowane w ten sposób logo posłuży do stworzenia spójnego systemu promocji wydarzeń na FB Festiwalowe Mrągowo, stronie www.it.mragowo.pl oraz w przestrzeni miejskiej na nośnikach reklamowych. W ramach promocji wydarzeń pracownicy informacji turystycznej zebrali wszystkie przedsięwzięcia miejskie w formie kalendarza na sezon letni 2023.

Nowym zadaniem pracowników punktu informacji turystycznej jest prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Prowadzenie takiej ewidencji należy do obowiązku Burmistrza Mrągowa – art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211). Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, obiekt do ewidencji.

Zobacz:

2023

Porozumienie pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo.

Od lat IT Mrągowo prowadzi zadania Gminy Mrągowo z zakresu turystyki i promocji, do których należy m.in. gromadzenia, aktualizacji i przetwarzania informacji z terenu gminy Mrągowo w zakresie produktów turystycznych: bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, bazy kulturalno-rozrywkowej, bazy sportowej, atrakcji przyrodniczych, atrakcji historycznych, imprez kulturalno-rozrywkowych.

Zajmujemy się również dystrybucją informacji i ich udostępnieniem na terenie kraju i za granicą; tworzeniem bazy zdjęć fotograficznych w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych; wydawaniem i kolportażem materiałów promocyjnych i informacyjnych; współpracą z mediami; poradnictwem dla turystów indywidualnych, organizatorów wypoczynku i innych zainteresowanych podmiotów oraz współpracy z branżą turystyczną z Gminy Mrągowo.

Informacja Turystyczna w Mrągowie Miejscem Przyjaznym Rowerzystom

Certyfikowana Informacja Turystyczna*** działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie otrzymała od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego rekomendację jako Miejsce Przyjazne Rowerzystom.

Quest Poznaj Mrągowo

Informacja Turystyczna*** w Mrągowie działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie opracowała QUEST POZNAJ MRĄGOWO pozwalający poznać historię i zabytki Mrągowa. Questy stają się coraz popularniejsze, dlatego pracownicy mrągowskiego magistratu postanowili stworzyć miejską grę, która umili turystom odpoczynek w Mrągowie, pobudzi ich wyobraźnię i ciekawość miasta. Quest jest również świetną formą edukacji dla mieszkańców Mrągowa, dzięki czemu wzrośnie ich wiedza o regionie i wzmocni się lokalna tożsamość. Najskuteczniejsza edukacja odbywa się poprzez osobiste doświadczenie. Jeśli dodać do tego elementy zabawy i poszukiwań skarbu, to mamy gotową receptę na uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-turystycznej miasta.

Trzy gwiazdki dla Informacji Turystycznej w Mrągowie.

Informacja Turystyczna w Mrągowie działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie otrzymała trzy gwiazdki na 4 możliwe - jest to ocena w ramach certyfikacji punktów „i”. Realizowana jest ona przez Polską Organizację Turystyczną.

Przedsiębiorco! Wzmacniaj z nami turystyczne Mrągowo!

Nowym zadaniem pracowników punktu informacji turystycznej jest prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Świadczysz usługi noclegowe turystom? Jeżeli tak, to pamiętaj by zarejestrować swój obiekt w specjalnej ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mrągowo. Nie zapomnij również o pobraniu opłaty miejscowej, dzięki której nasze miasto może się rozwijać!

Opłata Miejscowa

Nowym zadaniem pracowników punktu informacji turystycznej jest prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Z działalnością związana jest opłata miejscowa. Jest to lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Kontynuujemy akcję z poprzednich lat i zbieramy powojenne zdjęcia Mrągowa. Stare, czarno-białe fotografie mają niesamowitą moc przyciągania. Zatrzymują wzrok na dłużej i wywołują uczucie nostalgii. Często lepiej niż kolor pokazują nastrój. Z ciekawością przyglądamy się im, bo przedstawiają świat, którego już nie ma. Jest to swego rodzaju fotograficzny wehikuł czasu, który pozwala nam cofnąć się o kilkadziesiąt lat i przekonać, jak wtedy wyglądało nasze miasto, jak wyglądali mieszkańcy (strój, fryzura) i co robili na co dzień.

Turystyczny plan Mrągowa

Informacja turystyczna*** działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie wydała zaktualizowany plan Mrągowa. Jest to mapa turystyczna, więc turysta znajdzie na niej zabytki i atrakcje Mrągowa oraz sąsiadujących z miastem Marcinkowa i Nikutowa. Plan miasta ułatwi turystom zorientowanie się w terenie, szczególnie tradycjonalistom, którzy nie przepadają za używaniem nawigacji satelitarnej lub po prostu na urlopie chcą być off-line.

Modernizacja szlaków turystycznych już wkrótce

Informacja turystyczna*** działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie pracuje nad modernizacją szlaków turystycznych. W planach jest odnowienie oznakowania malowanego na  2 szlakach pieszych i 2 rowerowych. 

Szlaki przebiegają przez Miasto Mrągowo i Gminę Mrągowo, dla której Informacja Turystyczna, na podstawie zawartego Porozumienia, realizuje zadania z zakresu turystyki i promocji turystycznej. Każdy szlak będzie rozpoczynał się w centrum Mrągowa, przy zabytkowym ratuszu, w którym mieści się m.in. IT Mrągowo.

W 2022 r. znakarze szlaków turystycznych przeprowadzili inwentaryzację szlaków w terenie, która pozwoliła ocenić stan techniczny oznakowania i wskazać potrzebę jego odnowienia. 

Trwające kilka miesięcy przygotowania do modernizacji szlaków objęły m.in. konsultacje ze znakarzami, pracownikami Urzęgu Gminy, drogomistrzami,  przygotowanie dokumentacji, prace w terenie, ustalenie zakresu prac do wykonania przez znakarzy.

Znakarze rozpoczną swoją pracę w czerwcu 2023 i potrwa ona do połowy sierpnia tego roku.

Szlak Maślanki Mrągowskiej. Rusza druga edycja wakacyjnej zabawy

Wędrówka przez 21 lokalizacji. Unikatowe dania z wykorzystaniem Maślanki Mrągowskiej. Najlepsze atrakcje turystyczne z Mrągowa i okolic. Dodatkowo zaproszenia na mrągowskie festiwale! Rusza druga edycja Szlaku Maślanki Mrągowskiej. W Informacji Turystycznej zlokalizowany jest punkt informacyjny Szlaku Maślanki Mrągowskiej. Pracownicy Ref. Promocji i Rozwoju obsługują Szlak.

Prezentery Zakręceni Informacją zmodernizowane

W 2018 roku w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie Mrągowa stanęły prezentery obrotowe "Zakręceni informacją". Treści są prezentowane na powierzchni brył przestrzennych umieszczonych na stalowej konstrukcji. Każdy prezenter składa się z trzech poziomów, a na nich umieszczono 4 tablice.

Informacja Turystyczna*** w Mrągowie działająca w strukturach Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie zmodernizowała prezentery Zakręceni informacją - zniszczone tablice zostały zastąpione nowymi trwalszymi płytami dibond oraz wymieniono treści tablic. W tym roku dowiecie się z nich m.in. na temat kalendarza imprez w Festiwalowym Mrągowie 2023, Szlaku Maślanki Mrągowskiej, questu Poznaj Mrągowo, atrakcji w Gminie Mrągowo; zamieszczono również turystyczny plan miasta. Na tablicach znajdziecie kody QR przekierowujące na strony www z szerszą informacją.

Zakręceni informacją znajdują się w 3 miejscach na terenie Mrągowa: przy promenadzie niedaleko kościoła ewangelickiego, w Parku Lotników i na Ekomarinie. 

Zapraszamy turystów i mieszkańców na odnowione szlaki turystyczne!

W lipcu 2023 zakończyła się modernizacja szlaków na terenie miasta i gminy Mrągowo. W całości odnowiono oznakowanie malowane na dwóch szlakach pieszych i częściowo odnowiono dwa szlaki rowerowe. Prace obejmowały również nieznaczną zmianę przebiegu, jak również zmianę początku szlaków, które obecnie rozpoczynają się w centrum Mrągowa przy ratuszu, gdzie mieści się m.in. informacja turystyczna.  

 Edukacyjny Piknik rodzinny Love Rower 2023 - relacja

W ostatnią niedzielę, tj. 17 września 2023 r. w Parku Centralnym w Olsztynie odbył się Edukacyjny Piknik rodzinny Love Rower 2023. Miasto i Gminę Mrągowo reprezentowało Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe. Organizacją i koordynacją udziału w wydarzeniu ze stony Miasta Mrągowo i Gminy Mrągowo zajął się Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie.