Grabowo
Grabowo

Grabowo to wioska położona w Gminie Mrągowo, ok. 10 km od Mrągowa. Nazwa pochodzi od gaju grabowego lub od Grabińskiego, zamożniejszej osoby która niegdyś mieszkała we wsi. Początki wsi sięgają 1554 roku, kiedy to starosta ryński, Jerzy von Diebes, sprzedał sześć włók sołeckich Bartoszowi Skomotzowi w celu założenia wsi czynszowej. W Grabowie znajdował się jeden z czterech folwarków dzierżawionych przez majątek w Sorkwitach, w których do I wojny światowej prowadzona była hodowla koni rasy trakeńskiej.

 

Na terenie wsi rozmieszczone są drewniane rzeźby, które powstały podczas Plenerów Rzeźbiarskich Grabowo 2009 i 2010. Wśród nich są m.in. rzeźba Don Kichota, Latarnika, Królewny Śnieżki i krasnoludków, niedźwiadka, orła, Św. Florian, Kajakarza, który wskazuje drogę na jezioro Kujno.

 

W Grabowie znajduje się Sala Tradycji Pożarniczych. Jej celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności do podjęcia wolontariatu w ochotniczych strażach pożarnych. Sala umożliwia zgłębianie literatury historycznej o problematyce pożarniczej, eksponowanie zdolności artystycznych; przybliża społeczeństwu zasady działania osp oraz uświadamia, że każdy z nas poprzez społeczną działalność w osp może służyć pomocą innym ludziom ratując ich mienie i życie.

 

Sala nie ma stałych godzin otwarcia, ponieważ opiekują się nią wolontariusze. Prowadzone są w niej szkoleniowe zajęcia grupowe (od 10 do 20 osób) trwające 2-4 h. Grupy mniejsze (rodziny, itp.) liczące 5-9 osób również mogą umówić się na spotkanie. Kontakt mailowy straz_grabowo@op.pl lub za pomocą sms-a pod nr tel. 535 391 106. 

Grabowo, fot. archiwum IT MrągowoGrabowo, fot. archiwum IT MrągowoGrabowo, fot. archiwum IT MrągowoGrabowo, fot. archiwum IT MrągowoGrabowo, fot. archiwum IT MrągowoGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł KrasowskiGrabowo, fot. Paweł Krasowski