Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych dofinansowana!
Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych dofinansowana!

Na drzewach, kamieniach oraz geotagami zostaną oznakowane 3 nowe szlaki rowerowe na Mazurach o łącznej długości 180 km. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotacje Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska” na realizację projektu pod nazwą „Mazurska Sieć Szlaków Rowerowych”.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na oznakowanie i modernizację sieci szlaków rowerowych na Mazurach. Wychodząc naprzeciw potrzebom aktualnej turystyki rowerowej trasy zostaną oznakowane zarówno w sposób tradycyjny jak również za pomocą innowacyjnej technologii GPS.

- Wzrastająca z roku na rok popularność turystyki aktywnej sprawiła, że opracowanie spójnego planu rozbudowy szlaków  stało się koniecznością. W ramach projektu oznakujemy 3 tras rowerowych wzajemnie się uzupełniających o łącznej długości 180 km. Szlaki będą przebiegać przez atrakcyjne miejscowości głównie na terenie powiatu mrągowskiego, ale także powiatu giżyckiego, kętrzyńskiego, piskiego. - mówi prezes LOT, Robert Wróbel. Pracę nad spójnym systemem szlaków wzajemnie się uzupełniających rozpoczęliśmy już w 2009 roku. Zapraszam do przeczytania pierwszego artykułu na ten temat z roku 2008… Najpierw dokonaliśmy rozpoznania dróg w powiecie, które mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu szlaków. Później opracowaliśmy ich przebieg i przystąpiliśmy do realizacji. Jesteśmy jedyną organizacja w najbliższym regionie, którą można nazwać administratorem szlaków turystyki aktywnej. Od 2010 roku realizujemy projekt Systemy Szlaków znakując po jednym lub dwa nowe szlaki rocznie. Jest to oczywiście niewiele, ale czynimy to korzystając wyłącznie z własnych funduszy finansowych. W tym roku projekt zostanie zakończony!

Trwają pracę…
Zapoznaj się z projektowanym
przebiegiem szlaków „Mazurskiej Pętli Rowerowej”

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało datację w kwocie 22 120 zł. Projekt realizowany będzie również przy wsparciu finansowym Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Drugi złożony wniosek pt. "Rowerową drezyną po Mazurach – innowacyjny produkt turystyczny regionu" uzyskał 77.33 pkt i nie znalazł sie niestety na liście rezerwowej, na którą trafiły wnioski od 79 pkt.