Popowo Salęckie
Popowo Salęckie

Popowo Salęckie to wieś położona w Gminie Mrągowo, ok. 7 km od Mrągowa. Zostało założone jako wieś czynszowa przez polskiego proboszcza z parafii ewangelickiej, Jakuba Glińskiego, któremu w 1566 r. książę Albrecht przywilejem zapisał ziemię. Ludność ówczesnym zwyczajem nazywała księdza popem i stąd nazwa wsi. Z czasem wieś przeszła w ręce prywatne, przez pewien czas należała nawet do jednego z największych arystokratycznych rodów niemieckich w Prusach Wschodnich rodu Lehndorffów, właścicieli posiadłości w Sztynorcie. Od ok. 1900 zł po uwłaszczeniu terenów ziemskich na terenie Popowa  powstał majątek z folwarkiem należący do Augusta Kaima. Jego rodzina aż do 1945 r. była ostatnim właścicielem majątku. Folwark specjalizował się w hodowli bydła rodowodowego i koni.


W Popowie Salęckim znajduje się piękne miejsce widokowe. Jest nią grobla na jeziorze Salęt. Przez groblę poprowadzono w 2022 r. Mazurską Pętlę Rowerową. Mazurska Pętla Rowerowa to ponad 300 km trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wspierającą rowerzystów. 


Na jeziorze Salęt znajduje się Ptasia Wyspa, gdzie prowadzone były wykopaliska archeologiczne. Najintensywniejsze ślady jej zasiedlenia datowane są na późną epokę brązu i wczesną epokę żelaza i związane są z ludnością kultury łużyckiej i kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Na Ptasiej Wyspie natrafiono również na materiały neolityczne, rzymskie (w znaczeniu chronologicznym) i wczesnośredniowieczne.


W przewodniku archeologicznym "Starożytności Pojezierza Mrągowskiego" Tomasza Nowakiewicza i Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz czytamy "Na stanowisku odkryto ponad 230 obiektów, zazwyczaj dość podobnych jam o funkcji gospodarczej. Wśród towarzyszących im zabytków przeważały resztki naczyń, m.in. charakterystyczne półkuliste misy i jajowate garnki. Wyróżniającym się znaleziskiem była natomiast jama z późnego okresu wpływów rzymskich, w której poza ceramiką umieszczono zapinkę z brązu."

Popowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, jezioro Salęt, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiPopowo Salęckie, grobla, fot. Paweł KrasowskiTrasa Szestno - Wyszembork, j. Salęt - Ptasia Wyspa, fot. Paweł KrasowskiTrasa Szestno - Wyszembork, j. Salęt - Ptasia Wyspa, fot. Paweł KrasowskiTrasa Szestno - Wyszembork, j. Salęt - Ptasia Wyspa, fot. Paweł KrasowskiJezioro Salęt - Ptasia Wyspa, fot. Paweł Krasowski Jezioro Salęt - w oddali Ruska Wieś, fot. Paweł KrasowskiTrasa Szestno - Wyszembork, j. Salęt - Ptasia Wyspa, fot. Paweł Krasowski

fot. Paweł Krasowski