Tadeusz Młodkowski - zasłużony mrągowianin
Tadeusz Młodkowski - zasłużony mrągowianin

Mrągowianie kojarzą Tadeusza Młodkowskiego z nazwą ulicy w Mrągowie, ale czy wiedzą, czym zasłużył się dla miasta? Postaramy się przybliżyć Wam tą postać, bo z pewnością warto.

 

Wikipedia podaje, że Tadeusz Młodkowski urodził się 19 kwietnia 1887 r. w Wilnie, z kolei z własnoręcznie napisanego przez Młodkowskiego życiorysu dowiadujemy się, że urodził się w Warszawie. Pewnym jest, że zmarł 21 lutego 1960 r. w Mrągowie. Grób Tadeusza Młodkowskiego znajduje się na zabytkowym mrągowskim cmentarzu komunalnym, po prawej stronie ul. Brzozowej (kierując się od strony skrzyżowania ulic Brzozowej, Mickiewicza z Mrongowiusza). Na tym cmentarzu spoczywa również jego żona Maria i znajduje się symboliczny grób ich 19-letniego syna, który za namową rodziców walczył w szeregach AK. 

 

Tadeusz Młodkowski był historykiem archiwistą, politykiem, senatorem w II RP w latach 1935–1936, zasłużonym działaczem harcerskim i oświatowym, żołnierzem Legionów Polskich, kapitanem piechoty Wojska Polskiego; znał język niemiecki, szwedzki i rosyjski oraz łacinę. Był to człowiek wykształcony, zaangażowany patriotycznie i społecznie, wielokrotnie odznaczony w wojskowości, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. My skupimy się na jego działalności w Mrągowie.

 

W jego życiorysie czytamy "W roku 1946 zostaliśmy repatriowani z żoną do Polski [z Wileńszczyzny]. Po przyjeździe do Olsztyna zgłosiłem  się do pracy do ówczesnego Kuratorium O.S. Mazurskiego i zostałem mianowany z dn. 1 maja 1946 r. nauczycielem w Państwowym Gimnazjum w Ządzborku (Mrągowie); od 1 września 1946 powierzono mi pełnienie obowiązków dyrektora tegoż gimnazjum." W kolejnych latach Tadeusz Młodkowski był nauczycielem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mrągowie. Od 1952 r. pracował na stanowisku kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie. Dzięki jego zaangażowaniu zabezpieczono przed zniszczeniem liczne dokumenty archiwalne. Był również bibliotekarzem w szkole. 

 

Tadeusz Młodkowski był też radnym powiatu mrągowskiego oraz przewodniczącym komisji oświaty i kultury. Był człowiekiem o wysokiej kulturze, dzięki temu miejscowa ludność mazurska i niemiecka darzyła go wyjątkowym zaufaniem.

 

Był inicjatorem tworzenia ośrodków kultury, bibliotek szkolnych i publicznych na terenie miasta i powiatu. Poprzez symboliczną zbiórkę pieniędzy od uczniów zapoczątkował starania o budowę Miejskiego Domu Kultury. Wraz z żoną Marią wspólnie zorganizowali Związek Harcerstwa Polskiego w Mrągowie.

 

Opis zdjęć:

- własnoręcznie pisana przez Tadeusza Młodkowskiego autobiografia
-  zdjęcie z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej "W Pupach (od 1960 r. Spychowo) nad rzeką Krutynią Zofia Wańkowiczowa (żona Melchiora Wańkowicza) i Tadeusz Młodkowski (nauczyciel, społecznik, senator) towarzyszą Melchiorowi Wańkowiczowi w podróży "tropami Smętka".
- zdjęcie Tadeusza Młodkowskiego w Wojnowie, z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej
- zdjęcia grobu państwa Młodkowskich i ich syna