Użranki
Użranki

Użranki to wieś położona w Gminie Mrągowo, ok. 12 km od Mrągowa. Początki wsi sięgają 1555 r., kiedy to starosta ryński Jerzy von Diebes zapisał braciom Wawrzyńcowi i Mikołajowi Klemczykom 60 łanów w celu założenia wsi czynszowej na prawie chełmińskim. Dla osadników lokowanie wsi na prawie chełmińskim było korzystniejsze, niż np. na prawie pruskim, z powodu mniejszego obciążenia wojskowego i większego prawa dziedziczenia. Na prawie chełmińskim jedna służba zbrojna przypadała na 20-40 włók ziemi, na prawie pruskim jedna służba zbrojna przypadała na 2-4 włóki. Prawo pruskie dopuszczało do dziedziczenia tylko synów, w przeciwieństwie do prawa chełmińskiego, w którym dziedziczyły także córki i krewni linii bocznej. Prawo chełmińskie dawało duże korzyści i zapewniało wiele swobód, było na początku m.in. narzędziem ściągnięcia osadników niemieckich na tereny zakonu krzyżackiego.


W dokumencie lokacyjnym Użranek nazwa wsi brzmiała Oszrannicken. Z czasem pojawiły się także inne określenia: Königshöhe, Usranki, Uszranken. Nazwa jest najprawdopodobniej pochodzenia pruskiego - „isrankut” znaczy „uwolniony, wybawiony”. 


W Użrankach znajduje się zabytkowy kościół w stylu neogotyckim. Został on wybudowany w roku 1895, o czym poświadcza kamień nad wejściem głównym. Widać na nim niemiecki napis, który można przetłumaczyć następująco "Zbudowany z dobrowolnych ofiar by upamiętnić 400-letnią rocznicę urodzin Dr Marcina Lutra. Bóg jest naszą twierdzą. 1895". Do 1983 roku kościół był w rękach ewangelików, a potem był dzierżawiony od gminy ewangelickiej. W 1993 roku został wykupiony przez katolików. 


W odległości ok. 0,5 km od wsi znajduje się Królewska Góra - najwyższe wzniesienie na Pojezierzu Mrągowskim (212 m n.p.m.). Nazwa nawiązuje do wizyty króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, który w 1845 r. zatrzymał się tu w czasie swojej podróży po Prusach. W wydawnictwie "Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu" czytamy ""Tutaj w głodowym roku 1845 wielotysięczna rzesza wynędzniałej na skutek klęski nieurodzaju ludności witała króla (...), gromkim wołaniem: dajcie nam chleba!".

 

Użranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł KrasowskiUżranki, fot. Paweł Krasowski

fot. Paweł Krasowski