SPIS TREŚCI

Informacje Ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Galeria
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu

 

ARTYKUŁ PARK SIKORSKIEGO

⇒ Informacje ogólne

Obecny Park Sikorskiego w Mrągowie to dawne Wzgórze Jaenike. Wzgórze Jaenike (Hermann Jaenike był burmistrzem Sensburga) było do I wojny światowej miejscem spotkań i spacerów – można zobaczyć pozostałości po fontannie i pomnikach.  

⇒ Położenie

Park im. Gen. Władysława Sikorskiego położony jest przy osiedlach Parkowym i Brzozowym w Mrągowie.

⇒ Informacje szczegółowe 

Do czasów obecnych w Parku Sikorskiego zachowała się wieża Bismarcka. Uroczyste otwarcie odbyło się w 1906 r. Jej wysokość wynosi 23 m. Wieża Mrągowo jest udostępniona turystom jako miejsce widokowe oraz kawiarnia. 

U stóp Wieży Bismarcka między ulicą Brzozową a Spacerową rozciąga się teren zabytkowego cmentarza ewangelickiego, który istniał w latach 1853-1998. Poniżej wieży znajduje się cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej.

Park Sikorskiego został zrewitalizowany w 2021 r. Na jego terenie powstały 3 strefy i związane z nimi ścieżki tematyczne: strefa edukacyjna – ścieżka historyczna, strefa sensoryczna – ścieżka przyrodnicza oraz strefa rekreacji czynnej – ścieżka zdrowia.

Ścieżka historyczna, przebiegająca przez teren byłego cmentarza składa się przede wszystkim z tablic informacyjno – edukacyjnych, mających za zadanie przybliżenie użytkownikom rysu historycznego miejsca. Projektowana zieleń  jest uzupełnieniem istniejącej alei drzewami należącymi do gatunku rodzimego – lipa szerokolistna i sprowadzeniu na teren pożytecznych owadów. 

Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez 3 place sensoryczne i plac edukacyjny: 

Plac nr 1 „Intuicja” - brukowany z elementami małej architektury oraz zieleni niskiej. Jest to plac główny w parku, znajdujący się na głównej istniejącej  brukowanej ścieżce, łączącej ul. Sobczyńskiego z ul. Brzozową. Jest to centralny  punkt parku. 

Plac nr 2 „Zmysły węchu i smaku” – z elementami małej architektury oraz zielenią niską i średnią, tworzącą piętra kolorystyczne i zapachowe. Plac jest projektowany jako miejsce siedliskowe motyli, ptaków oraz niewielkich gryzoni. 

Plac nr 3 „Zmysły wzroku i słuchu” – z elementami małej architektury, mającej kojące działanie  na zmysły wzroku i słuchu. Nawiązuje swoim charakterem do sąsiadującego terenu byłego cmentarza, podkreślając podniosłość miejsca. Wieża drewniana z dzwonkami ma za zadanie emitowanie delikatnych dźwięków, poprzez podmuchy wiatru i grę światła na wyklejonej na posadzce elementami odblaskowymi: szkło, ceramika. 

Plac edukacyjny z nasadzeniami i domkami da owadów oraz elementami edukacyjnymi tj. fotościanka, filar wiedzy oraz dendrofon. Plac stanowi siedlisko dla owadów i ptaków. 

Ścieżkę przyrodniczą projektuje się jako strefę ogrodzoną zielenią wielopiętrową, mającą za zadanie ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia związanego z komunikacją kołową wokół parku oraz utworzenie  siedlisk dla ptaków  i niewielkich zwierząt. 

Ścieżka zdrowia to strefa rekreacji czynnej. Projektowana zieleń wzdłuż ścieżki to przede wszystkim uzupełnienie alei drzewami należącymi do gatunków rodzimych oraz rekultywacja trawników. Do ścieżki zdrowie wlicza się Parkour Park, Active Senior z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych oraz Active Junior z urządzeniami dla niepełnosprawnych. 

⇒ Galeria

Park Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w MrągowiePark Sikorskiego w Mrągowie

fot. Paweł Krasowski  

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Wieża Mrągowo

Szlak rzeki Dajny

Fun Park

Miasteczko westernowe Mrongoville

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo