Grabie, rękawice ochronne, worki na śmieci i dobre chęci kilkunastu osób wystarczyły, aby ocalić od zapomnienia jedną z atrakcji Ziemi Mrągowskiej. Wszystko po to, aby Szestno stało się ważnym punktem na turystycznej mapie Mazur.

Szestno to niewielka miejscowość położona 5 km na północ od Mrągowa przy głównej drodze do Kętrzyna. Jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie. W przeszłości była jedną z najważniejszych w tej części Mazur. To tu było centrum osadnicze pruskich Galindów, o czym świadczą wieloletnie wykopaliska archeologiczne w regionie, jak np. w Czarnym Lesie, kilka stanowisk w rejonie Wyszemborku itd.

W Szestnie Krzyżacy zbudowali w połowie XIV wieku zamek, skąd prowadzona była akcja osadnicza na Ziemi Mrągowskiej. Tu także  zbudowano jeden z najstarszych mazurskich kościołów, którego oryginalne wyposażenie z XVI i XVII wieku przetrwało zniszczenia wojenne. Który kościół może poszczycić się relikwiami Krzyża Pańskiego potwierdzonymi przez stolicę apostolską?

Lokalna Organizacja Turystyczną „Ziemia Mrągowska” podejmuje od kilku lat działania, które mają przyczynić się do popularyzacji miejscowości wśród mieszkańców i turystów.
- przez miejscowość prowadzą szlaki: zielony rowerowy „Wokół jeziora Juno (21km) oraz czarny pieszy „Szestno” 8 km.
- został wydany folder o kościele gotyckim w Szestnie w językach polskim, niemieckim, angielskim
- Zebrane zostały materiały nt. miejscowości, dzięki czemu znalazła się ona w „Atlasie miejsc niezwykłych Warmii i Mazur” opracowanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Jedną z dużych atrakcji historycznych są ruiny zamku krzyżackiego. Od roku 1525 roku aż do roku 1751 zamek był siedzibą starostwa - podstawowej jednostki administracyjnej Prus Książęcych, powstałych po likwidacji państwa krzyżackiego. Po roku 1815 zamek, będący własnością królewską rozebrano, a cały materiał pozyskany z rozbiórki przetransportowano do Kętrzyna by zbudować tam nieznany dziś budynek rządowy, być może urzędu skarbowego.

Od lat dostęp do ruin, ze względu na duże zakrzaczenie i gałęzie był bardzo utrudniony, W marcu 2014 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” razem z Bractwem Rycerskim z Mrągowa podjęło działania zmierzające do udostępnienia turystycznego ruin jedynego w powiecie mrągowskim zamku krzyżackiego. Podczas kilku wizyt oczyszczono teren z krzaków, pędów roślin, suchych liści. Punktem kulminacyjnym kilkumiesięcznej akcji sprzątania było zaangażowanie w dniu 26 kwietnia samych mieszkańców. Akcja przerodziła się w festyn rodzinny z ogniskiem, pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami.

 

Dlaczego Szestno może stać się ciekawą atrakcją turystyczną?
- bliskie położenie Mrągowa, czyli dużego centrum turystycznego
- dobre położenie przy drodze wojewódzkiej nr 591 , w kierunku na Kętrzyn i Wilczy Szaniec, oraz Świętą Lipkę
- unikalne atrakcje turystyczne w postaci kościoła gotyckiego z renesansowym wyposażeniem oraz ruin zamku krzyżackiego
- Istniejące szlaki turystyki aktywnej przez miejscowość
- Restauracja przy ruinach zamku

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprzątnięcia terenu, a przez to turystycznego udostępnienia ruin zamku mieszkańcom i turystom. Od dziś malownicze ruiny zamku  pięknie położonego w zakolu rzeki Młynówki mogą w pełni zachwycać turystów. Historia zamku w Szestnie