9:00 Mrągowo

•    Kościół katolicki p. w. Św. Wojciecha
•    Kościół Ewangelicki
•    Cerkiew

11:00 – 11:45 Sorkwity - 12 km
•    Kościół Ewangelicki

12:00 – 12:30 Warpuny - 10 km

•    Kościół Ewangelicki

13:00 – 14:30 Reszel - 20 km

•    Kościół Św. Piotra i Pawła

15:00 – 16:00 Święta Lipka - 5 km

•    Sanktuarium Maryjne

16:45 – 17:00 Bezławki - 5 km

17:20 – 18:15 Szestno - 14 km
•    Kościół p. w. Św. Krzyża

18:30 Mrągowo - 8 km

Wycieczkę rozpoczynamy w Mrągowie, gdzie zwiedzimy kościoły trzech wyznań. Na ulicy Królewieckiej znajduje się zbudowany w stylu neogotyckim w 1860 r. kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha. Budynek powstał na ziemi przekazanej przez bogatą mrągowską wdowę Justynę Timnik. W latach 1892 – 1896 kościół rozbudowano i wyposażono w wieżę. Warto zwrócić uwagę na witraże wykonane w 1894r. przez Heinricha Oidtmanna m. in. ten przedstawiający scenę śmierci świętego Wojciecha. Heinrich Oidtmann pozostawił po sobie wiele oszkleń, a sam zakład założony przez niego prowadzony jest do dziś.

Idąc na południe, blisko ratusza, na ulicy Kościelnej zobaczymy Kościół ewangelicki. Dokładna data jego budowy nie jest znana, wiadomo, że powstał w XVIII w. na miejscu drewnianej budowli zniszczonej prawdopodobnie w wyniku pożaru. Kościół ewangelicki w Mrągowie jest typowym przykładem budownictwa sakralnego dawnych Prus Wschodnich.

Do 1786 roku przy kościele znajdował się cmentarz. W tymże roku władze wydały zakaz grzebania zmarłych przy kościele, m.in. ze względów sanitarnych. Cmentarz przykościelny znajdował się przy południowym wejściu (obecnie rośnie „Dąb Pokoju”). Dziś na terenie kościoła widzimy tylko jedną płytę nagrobkową sprzed 1786 roku, która jednak jest słabo widoczna, gdyż na niej znajduje się ołtarz. W 1945 roku oddziały Armii Czerwonej spaliły kościół. Pierwsze nabożeństwo odprawiono w nowym kościele w 1961 r. Przy wieży kościelnej rośnie piękny cis – drzewo rzadko występujące w Polsce, objęte ochroną gatunkową. Udajmy się teraz a ulicę Roosevelta…

Cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego została zbudowana w latach 1895-1896 jako synagoga żydowska. Następnie mieściły się w budynku dwie klasy szkoły podstawowej, magazyn. Obecnie służy parafii prawosławnej. Wyruszamy teraz z dalszym zwiedzaniem do Sorkwit…

W Sorkwitach, na przełomie XVI i XVII w. na miejscu budowli z muru pruskiego rozpoczęto budowę kościoła. W późniejszym okresie dobudowano wieżę. Od 1754 roku wygląd kościoła nie uległ zmianie. Jest to budowla murowana, stalowa. Sklepienia podtrzymują cztery pary kolumn. We wnętrzu możemy podziwiać: Ołtarz – późnorenesansowy, drewniany, rzeźbiony. Część centralna przedstawia Golgotę, w którą wpleciono elementy charakterystyczne dla Sorkwit: postacie rybaków i rolników oraz pałac właścicieli Sorkwit i patronów kościoła. Po bokach postacie: Mojżesza (po lewej stronie) i Aarona (po prawej stronie). W nastawie – płaskorzeźba przestawiająca złożenie do Grobu pomiędzy figurami ewangelistów Marka i Łukasza. W zwieńczeniu ukazane jest wniebowstąpienie Jezusa między postaciami ewangelistów – Mateusz i Jana. Ołtarz został odrestaurowany w 1941 roku. Anioła chrzcielnego, Lożę patronacką – w stylu późnorenesansowym, Ambonę barokową - Na drzwiach płaskorzeźba Jana Chrzciciela, obok po lewej stronie apostoł Piotr. Na przedpiersiu figury Jezusa i ewangelistów. Cała ambona podtrzymywana jest przez anioła. Krucyfiks barokowy - wykonany przez miejscowego duszpasterza Jana Riedla w 1708 roku, został częściowo zniszczony w 1945 roku. Konfesjonał - jest dziełem Jana Schwarza z Grunwalde z 1702 roku. W 1715 roku został uzupełniony kolumnami ślimacznikowymi ze zwieńczeniami japońskim. U góry baranek jako symbol ofiary. Organy z 1875 roku.

W drodze do Reszla możemy zatrzymać się w Warpunach, gdzie znajdują się dwa kościoły – katolicki wybudowany w latach 1922-23 i ewangelicko-augsburski w stylu neogotyckim z 1881r. - obecnie zamknięty.

Reszel jest malowniczym warmińskim miasteczkiem, a jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych jest Kościół farny p. w. Św. Piotra i Pawła z XIV w. wraz z udostępnioną do zwiedzania wieżą kościelną o wysokości 51m, skąd zobaczyć można piękną panoramę okolicy. Kościół gotycki, murowany z cegły. Ołtarz główny z 1820-1822r. ufundowany został przez biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollern. Obrazy świętych Piotra i Pawła i św. Katarzyny zostały wykonane w 1821r. przez Antoniego Blanka. Sklepienie gwiaździste pochodzi z lat 1475-1476. Ośmiokondygnacyjna wieża została wzniesiona wraz z kościołem. Naszą wyprawę kierujemy do Sanktuarium Maryjnego…

Święta Lipka zespół klasztorny uznawany jest za jeden z najcenniejszych zabytków architektonicznych polskiego baroku. Od stuleci w tutejszym sanktuarium wierni otaczają kultem cudowny obraz Matki Bożej Świętolipskiej. W Bazylice możemy oglądać organy z ruchomymi figurkami z 1721r lub wysłuchać koncertu organowego. Na ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej. W lesie niedaleko Świętej Lipki znajduje się słup graniczny z 1750r. oddzielający Warmię od Mazur.

Ze Świętej Lipki do Szestna warto wybrać się drogą przez Bezławki.

W Bezławkach pod koniec XIV wieku, na stromym wzgórzu, Krzyżacy wznieśli murowaną, obronną strażnicę podległą prokuratorii w pobliskim Kętrzynie. W tej miejscowości znajduje się zamknięty obecnie kościół. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1402 r. Do lat 70 XX w. służył wspólnocie ewangelicko-augsburskiej. Zniszczony kościół, wskutek opuszczenia, przekazany został katolikom i obecnie jest kościołem filialnym parafii katolickiej w Wilkowie.

Ostatnim przystankiem na trasie naszej wycieczki jest Szestno, z kościołem katolickim. Jest to pokrzyżacki kościół gotycki. Niektóre elementy budowli istniały już w XIV w. Najstarszą częścią kościoła jest wieża o charakterze obronnym. W kościele szczególną uwagę zwracamy na ołtarz główny przedstawiający dwie sceny – prawdopodobnie figury zostały wykonane w ostatnich latach XV w. Ambona pochodzi z 1625r. Ma kształt pięciokąta i ukazuje w przegrodach czterech ewangelistów wyrzeźbionych w drewnie. Balustrada jest przyozdobiona sceną modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, cierniem ukoronowanie, umiłowany uczeń i Maryja pod krzyżem, złożenie do grobu. Ławki prawdopodobnie pochodzą z XVII w. Na szczególną uwagę zasługują ławki stalle stojące pod ścianami. Jedna z nich jest bogato zdobiona figuralnie. Organy zostały wykonane w 1805r. przez firmę W. Sauera we Frankfurcie nad Odrą. Po ostatniej wojnie kościół użytkowany był nadal przez ewangelików. W latach 70. pozostało jeszcze kilka rodzin, budynek został wtedy wydzierżawiony katolikom, a w 1996r. wykupiony na własność przez parafię rzymsko-katolicką.