SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu

  

ARTYKUŁ ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-EKOLOGICZNA PARK SORKWICKI

⇒ Informacje ogólne

Ścieżka dydaktyczno-ekologiczna w Sorkwitach przygotowana została w celu ukazania zwiedzającym lasu jako zespołu elementów i procesów tworzących nasze środowisko. Na szlaku znajdują się także elementy archeologiczne. 

⇒ Położenie

Na terenie Nadleśnictwa Mrągowo w obrębie wsi Sorkwity w kompleksie leśnym zwanym "Parkiem" istnieje ścieżka dydaktyczno-ekologiczna.

Ścieżka zlokalizowana jest na półwyspie jeziora Lampackiego. Z głównej drogi łączącej Olsztyn z Mrągowem należy skęcić w prawo w kierunku pałacu w Sorkwitach (pałac jest własnością prywatną i można go zobaczyć jedynie z zewnątrz, przez ogrodzenie). Po ok. 1 km napotyka się z lewej strony "aleję jesionową".

⇒ Informacje szczegółowe

Przebieg trasy

Przy wejściu na ścieżkę umieszczona została tablica informacyjna, a trasa oznaczona jest strzałkami. Szlak rozpoczyna się majestatyczną "aleją jesionową" (nr 5 na mapie), która wprowadza do starego mieszanego lasu. Można zobaczyć tam wiele pięknych, starych drzew (w wieku do 250 lat), takich jak: dęby, buki, sosny, graby, świerki oraz modrzewie europejskie.

1. Ekspozycja budek lęgowych dla ptaków.

2. Skarpa z kamieni na której w 1852r. założono winnicę.

3. Miejsce odpoczynku na polanie między bukami.

4. Punkt widokowy na pałac dawnych właścicieli Sorkwit (Bronikowskich, Mirbachów, Poleske).

5. Pozostałości po grobowcu dawnych właścicieli pobliskiego Pałacu.

6. Modrzewie - pomniki przyrody.

W trakcie spaceru po ścieżce warto zwrócić uwagę na: ekspozycję budek lęgowych dla ptaków (1), skarpę z kamieni, na której w połowie XIX w. założono winnicę (2), pomnik przyrody - grupę pięciu modrzewi europejskich rosnących bardzo blisko siebie o obwodach od 250 do 300 cm (3), pozostałości po grobowcu właścicieli pałacu w Sorkwitach (4) oraz widok na piękną panoramę rozciągającą się ze ścieżki na jezioro Lampackie.

Ścieżka przyrodnicza nie jest przeznaczona do jazdy quadami!

Pobierz folder o Ścieżce dydaktyczno-ekologicznej "Park Sorkwicki" w Sorkwitach (pdf)

⇒ Historia

Ścieżka dydaktyczno-ekologiczna w "Parku" w Sorkwitach utworzona została w 1997 roku przez Nadleśnictwo Mrągowo.

⇒ Galeria

fot. Robert Wróbel

 

⇒ Kontakt

Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49
11-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 22 36
www.mragowo.olsztyn.lasy.gov.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Lasy Sorkwickie

Rezerwat Gązwa

Pałac w Sorkwitach

Żółty szlak rowerowy "Lasy Sorkwickie"

Ścieżka w Parku w Sorkwitach