SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Kontakt
Atrakcje w pobliżu

 

ARTYKUŁ ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA OKOLICE ŁUKNAJNA

⇒ Informacje ogólne

Długość ścieżki to 7,3 km. Po drodze wieża widokowa nad jeziorem Łuknajno i wieża widokowa nad jeziorem Śniardwy.

⇒ Położenie

Ścieżka przyrodnicza "Okolice Łuknajna" poprowadzona została w Mazurskim Parku Krajobrazowym. 

⇒ Informacje szczegółowe

Okolice Łuknajna znane są wszystkim ornitologom jako największe miejsce lęgowe łabędzia niemego. W 1976 r. miejsce to zostało wpisane na listę rezerwatów biosfery UNESCO MAB, a w 1977 r. objęte konwencją ramsarską. W 2017 r. rezerwat biosfery objął cały obszar Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Jezioro Nidzkie, tworząc Rezerwat Biosfery MAB "Jeziora Mazurskie".

Ścieżka prowadzi przez otwarte tereny przyjeziorne, niegdyś podmokłe, które po przeprowadzonej melioracji zostały przekształcone w pastwiska oraz łąki kośne. Okolice Łuknajna są doskonałym miejscem do obserwacji ptactwa wodnego, zwłaszcza łabędzi niemych, które licznie przebywają tu w okresie pierzenia. Występują tu także łyski, perkozy dwuczube, cyranki i krzyżówki. Wśród ptaków drapieżnych można zaobserwować bieliki i rybołowy. W pobliżu opuszczonej osady Osa zachowały się drzewa owocowe starych odmian, będące pozostałością po dawnych mieszkańcach tych terenów. Na ubogich w wodę murawach można odnaleźć stanowisko macierzanki piaskowej. Podczas wędrówki należy natomiast uważać na niebezpieczny dla ludzi barszcz Sosnowskiego. 

⇒ Kontakt

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń
11-710 Piecki
tel. +48 89 742 14 05
www.mazurskipark.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mazurski Park Krajobrazowy

Kajakowy szlak rzeki Krutyni

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni