SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia

O kościele gotyckim
O zamku krzyżackim
O XIX-wiecznym dworze
Masowy grób
Wczesnośredniowieczne pozostałości pruskie w Czarnym Lesie
Ciekawostki

Galeria
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu
 

 

ARTYKUŁ SZESTNO - DAWNA SIEDZIBA ADMINISTRACYJNA POŁUDNIOWYCH MAZUR

⇒ Informacje ogólne

Szestno to obecnie mała miejscowość położona niedaleko Mrągowa. W przeszłości jednak była jedną z najważniejszych w tej części Mazur. To tu było centrum osadnicze pruskich Galindów, o czym świadczą wieloletnie wykopaliska archeologiczne w regionie, jak np. w Czarnym Lesie.

W  Szestnie Krzyżacy zbudowali zamek, skąd prowadzona była akcja osadnicza na Ziemi Mrągowskiej. Dziś malownicze ruiny zamku  pięknie położonego w zakolu rzeki Młynówki zachwycają turystów.

To tu zbudowano jeden z najstarszych mazurskich kościołów, którego oryginalne wyposażenie z XVI i XVII wieku przetrwało zniszczenia wojenne. Który kościół może poszczycić się relikwiami Krzyża Pańskiego  potwierdzonymi przez stolicę apostolską?

Szestno to jedna z najstarszych mazurskich miejscowości z bogatą i ciekawą historią. Czy dawne plemiona pruskie byli czcicielami kultu czaszek, co zdają się sugerować wykopaliska w najbliższej okolicy? Czy Czarny Las, czyli osada istniejąca przez Szestnem została najechana przez wikingów, którzy dopłynęli tu rzeką Dajną? Czy kościół był połączony z zamkiem tajemniczym tunelem którego pozostałości odnaleziona pod koniec XIX wieku? Gdzie było Szubieniczne Wzgórze, na którym przez wieku wykonywano kary śmierci, a które każdy kto jedzie do Mrągowa czy Kętrzyna mija po drodze?

Obecnie Szestno to mała miejscowość, o świetności której już zapomniano, a o której świadczą ruiny zamku i masywna, górująca nad okolicą obronna wieża kościelna. Upadek rozpoczął się w II poł. XIX wieku, gdy zbudowano kolejkę wąskotorową, która przyniosła poprawę sytuacji gospodarczej regionu. Dlaczego Szestnu przyniosła ostateczny upadek?

Zapraszamy do lektury serii artykułów o tej ciekawej mazurskiej miejscowości.

⇒ Położenie

Szestno położone jest 5 km na północ od Mrągowa, przy drodze Mrągowo - Kętrzyn. Jest to jedna z najstarszych miejscowości Ziemi Mrągowskiej.

⇒ Informacje szczegółowe

O kościele gotyckim w Szestnie

Gotycki kościół w Szestnie wzniesiony został w XV wieku. W latach 1525-1980 była tu parafia luterańska, obecnie katolicka. Świątynia została zniszczona w wyniku pożaru w 1618 roku. Do 1639 roku odbudowana w obecnym kształcie. Przepiękne architektoniczne  szczegóły w stylu romańskim  znajdujące się w górnej kondygnacji po stronie południowej wieży są unikalne na terenie Mazur. Budowla zwieńczona jest  unikalnym krzyżem jerozolimskim. W kościele na szczególną uwagę zasługuje  ołtarz główny, którego całość stanowią dwie podstawowe sceny. Scena główna przedstawia Marię w otoczeniu apostołów św. Piotra i św. Pawła. Charakterystyczne fałdy szat wskazują na to, iż figury te powstały  w ostatnich latach XV wieku. Figury te uratowano z pożaru w 1618 roku.

Więcej...

O zamku krzyżackim w Szestnie

Krzyżacy zbudowali początkowo w zakolu rzeki Młynówki konstrukcje drewniano - ziemną, z której w latach 60-tych XIV wieku zbudowano zamek ceglany. Spiętrzono wody rzeki, tak by od płn. powstało rozlewisko chroniące dostępu. Zamek w Szestnie było od XVI wieku siedzibą starostów. W XIX wieku został rozebrany. Dziś można podziwiać malownicze ruiny, z płn. ścianą przypominającą maczugę Herkulesa.

Więcej...

O XIX-wiecznym dworze w Szestnie

Od II połowy XIX wieku dwór należał do rodziny Klugistów. Cmentarz rodzinny znajduje sie do tej pory na przykościelnym cmentarzu. Co znajdowało się wcześniej na terenie dworu? Teren ten ma bogatą historię, przez wieki zmianiał swoje funkcje i przynależność a najwcześniejsze informacje pochodzą z czasów krzyżackich.

Więcej...

Masowy grób w Szestnie...

Rosjanie wkroczyli w styczniu 1945 roku do Szestna od strony Wyszemborka...

Więcej...

Wczesnośredniowieczne pozostałości pruskie w Czarnym Lesie

Okolice Szestna są rajem dla archeologów. Zobacz jakie skarby odkryto w grodzisku pruskim przy zaginionej miejscowości jak był Czarny Las. Czy wikingowie dotarli tak daleko rzeką Dajną by zniszczyć osadę?

Więcej...

 

Ciekawostki

Gazeta Sensburger Zeitung w wydaniu z drugiej połowy XIX w. podaje, że remontując  drogę z Mrągowa do Kętrzyna, w miejscowości Szestno natrafiono na tunel pomiędzy zamkiem a kościołem. Miało to być przejście do  znajdującego się nieopodal dawnego przytułku – lecznicy dla obłożnie chorych.

Więcej...

Po trzech latach (2014 rok) do kościoła parafialnego w Szestnie powróciły dwie zabytkowe chorągwie nagrobne z XVII i XVIII wieku. W tym okresie przeszły gruntowną renowację oraz gościły w Muzeum im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Kętrzynie. Na Warmii i Mazurach jest tylko jedenaście tego typu chorągwi.  Więcej...

⇒ Historia

Najpierw wzniesiono tu drewniano-ziemny gród strażniczy, następnie w latach 1350-1360 zamek murowany. Na podgrodziu rozwinęła się osada.

Od początku istniał w Szestnie kościół, choć pierwsza wzmianka o nim pochodzi dopiero z 1484 roku.  Obecnie to jeden z najpiękniejszych gotyckich budynków sakralnych regionu. Unikalne na terenie Mazur jest oryginalne XVII-wieczne wyposażenie.

W latach 80-tych XX w. kościół otrzymał relikwie w postaci fragmentu drzewa Krzyża Świętego. Obok niego w ramce za szkłem znajduje się dokument watykański z roku 1862 stwierdzający prawdziwość relikwii. Stąd też kościół jest pod wezwanie Krzyża Świętego.

Więcej...

⇒ Galeria

Kościół w Szestnie

Ruiny zamku w Szestnie

Dworek w Szestnie

⇒ Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża
Szestno 50, 11-700 Mrągowo

Aby zwiedzić kościół należy skontaktować się z księdzem, tel. 604 932 802.

⇒ Atrakcje w pobliżu

Zespół dworsko-folwarczny oraz kaplica rodziny Suchodolz z XVIII wieku (obecnie kościół) w Bożem

Miasteczko Westernowe Mrongoville w Mrągowie

Muzeum „Chata Mazurska” w Sądrach

Festiwalowe Miasto Mrągowo

⇒  Nocleg w pobliżu

Szestno

Wymysły