SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Kontakt
Atrakcje w pobliżu

 

ARTYKUŁ SZLAK IM. KAROLA MAŁŁKA

⇒ Informacje ogólne

Rodzaj: szlak pieszy oznakowany kolorem żółtym (WM2037y)
Administrator: Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK

Jeden z piękniejszych szlaków turystycznych na Mazurach, wiodący przez Puszczę Piską. Część szlaku biegnie w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obok wielu rezerwatów i pomników przyrody. Szlak kończy się przy leśniczówce Pranie, mieszczącej obecnie muzeum biograficzne Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. We wsi Krutyń stanica wodna PTTK, sklepy, restauracje. Połączenie ze szlakiem niebieskim do Zgonu, Spychowa i Sorkwit przy rez. Królewska Sosna. Połączenie ze szlakiem niebieskim do Rucianego-Nidy (7 km) przy leśniczówce Pranie.

⇒ Położenie

Trasa: Krutyń PTTK – jez. Mokre - Rez. Królewska Sosna – Karwica Mazurska PKP - Pranie
Długość: 20 km

⇒ Informacje szczegółowe

Km Km Opis
0,00  

Stanica wodna PTTK na szlaku rzeki Krutyni.  Krutyń jest malowniczo położoną w Puszczy Piskiej wsią o charakterze letniskowym. We wsi dyrekcja Mazurskiego Parku Krajobrazowego i niewielkie muzeum przyrodnicze. Mieszkał w tej miejscowości i pracował Karol Małłek, działacz mazurski i pisarz. Kilkaset metrów od mostu na Krutyni po południowej stronie szlaku ścieżka do rezerwatu Zakręt utworzonego dla ochrony obszaru morenowego porosłego lasem mieszanym wraz ze śródleśnymi jeziorkami. Podążając szlakiem warto zwrócić uwagę na Mazurski Dąb Bartny, który jest pomnikiem przyrody (przy drodze po południowej stronie szlaku) i osobliwie zrośnięte drzewa: dąb i sosnę tworzące Zakochana Parę (po północnej stronie szlaku).

3,00  

Jezioro Mokre, pole namiotowe. Mokre to jedno z największych i najgłębszych jezior Pojezierza Mrągowskiego (pow. 7,7 km2, 50 m głęb.). Na jeziorze kilka wysepek. Wiedzie przez nie trasa spływu Krutynią. Od pola biwakowego szlak wiedzie brzegiem jez. Mokrego. Po przejściu ok. 3 km należy zwrócić uwagę na znaki kierujące do martwej sosny zwanej królewską, pomnika przyrody mającego 35 m wysokości i 360 cm obwodu. Sosna ta przeżyła ponad 300 lat, uschła w 1972 roku. Po przeciwnej stronie szlaku, w kierunku jeziora potężny dąb o obwodzie 5,2 m zwany Dębem nad Mukrem im. Karola Małłka  

"Jest dąb nad Mukrem, na wschodnim brzegu jeziora. Idąc od Zgonu na pierwszym cyplu stoi tuż nad wodą - olbrzym tysiącletni, mocno wparty w ziemię, szeroko rozrosły. Pamięta on całą historię tej ziemi i dzieje ludu mazurskiego. Gdyby przemówił kiedyś ludzkim głosem, ileż wspaniałych tajemnic mógłby zdradzić, ileż odkryłby piękna przeszłości, iluż ludziom przypomniałby to, o czym niektórzy z nich nie chcą pamiętać! Dąb tysiącletni szumi językiem puszczy i tylko ten, kto potrafi słuchać, rozumie jego dębową mowę."


"Jest dąb nad Mukrem" Karol Małłek

7,00  

Rezerwat Królewska Sosna. Położony jest w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Rezerwat ten powstał dla ochrony typowego drzewostanu Puszczy Piskiej i boru mieszanego. Uroku rezerwatowi dodają jeziorka dystroficzne z pływającymi wyspami.

10,00   Szlak przekracza szosę Ruciane – Zgon i wkrótce opuszcza Mazurski Park Krajobrazowy.
15,00   Karwica Mazurska, przystanek PKP
20,00   Leśniczówka Pranie. Położona na wysokim brzegu jeziora Nidzkiego (pow. 17,9 km2, gł. 25 m.) ciągnącego się łukiem o dł. 24 km przez południową część Puszczy Piskiej. Na jeziorze grupa malowniczych wysepek. W leśniczówce muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Ten znany poeta spędzał tu wakacje w latach 1950–1953.


Szlak pieszy im. Karola Małłka- pobierz plik PDF

⇒ Kontakt

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie
ul. Staromiejska 1 / 13
10-950 Olsztyn
tel. +48 89 527 36 65
www.mazury.pttk.pl

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Mazurski Park Krajobrazowy

Rezerwat Królewska Sosna

Spływ kajakowy

Spływ łodzią po Krutyni