Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej popularyzuje wiedzę o regionie, organizuje wystawy, konkursy, sesje popularno-naukowe, chroni przed zniszczeniem i rozproszeniem dokumenty z przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej...

  

 

Siedziba TMZM znajduje się przy ul. Ratuszowej 5 w Mrągowie. 

  Informacje lub porozmawiać o działalności Towarzystwa można uzyskać w biurze Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 26 w budynku Centrum Kultury i Turystyki.  

 Zapraszamy także do telefonicznego kontaktowania się z TMZM: (89) 743 34 67

Pobierz deklarację członkowską
Pobierz
deklarację członkowską dla firm

Pobierz plan pracy TMZM na 2015 rok

 

Zapoznaj się ze składem zarządu TMZM...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2016

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2015

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2014

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2013

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2012...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2011...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2010...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2009...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2008...

Zapoznaj się z działaniami TMZM w roku 2007...

 

Celem Towarzystwa jest:

1. Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym i kulturalnym regionu.

2. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, współdziałania i poczucia łączności ze społeczeństwem.

3. Propagowanie historii regionu i pamiątek polskości.

4. Budzenie umiłowania regionu.

5. Krzewienie wiedzy o regionie.

6. Włączanie społeczeństwa w nurt życia społecznego i kulturalnego.

Zapoznaj się ze Statutem TMZM