dodano: 19.11.2012

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej po wyborach

W dniu15.11.2012 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, podczas którego podsumowano działalność Zarządu w minionej dwuletniej kadencji i wybrano nowe władze. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich i gminnych z terenu Powiatu Mrągowskiego. Obecny na zebraniu Starosta Mrągowski Bogdan Kurta przekazał członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej pisemne podziękowania za pracę społeczną na rzecz społeczeństwa powiatu mrągowskiego.

Podziękowania od Zarządu TMZM, za utrwalanie na fotografii miejsc i zdarzeń związanych z naszym regionem oraz działalnością Organizacji, otrzymali: Edward Zalewski i Marian Modzelewski.

Stan liczebny Towarzystwa wzrósł o 14 osób, nowi członkowie podczas zebrania odebrali legitymacje.

Walne Zebranie wyłoniło nowe władze w następującym składzie:

Zarząd:
1.    Andrzej Badurek – Prezes
2.    Dariusz Żyłowski – v-ce prezes
3.    Robert Wróbel – v-ce prezes
4.    Jerzy Balcerzak – skarbnik
5.    Anna Zdanowska – sekretarz
6.    Aleksandra Bitowt – członek
7.    Danuta Pawlak – członek
8.    Anna Szklanko – członek
9.    Paweł Kisiel – członek
10.    Marian Modzelewski – członek

Komisja Rewizyjna:
1.    Antoni Daszkiewicz – przewodniczący
2.    Tadeusz Malinowski – sekretarz
3.    Marian Martuś – członek
4.    Krystyna Kowalska – zastępca członka
5.    Antoni Uliczka – zastępca członka
 
Do realizacji na lata 2012 – 2014 przyjęto następujące wnioski:

1.    Kontynuowanie prac nad wydaniem drukiem wspomnień mieszkańców Mrągowa.
2.    Współorganizowanie z Gminą Sorkwity kolejnych Festiwali Kultury Mazurskiej.
3.    Kontynuowanie współpracy z władzami lokalnymi w celu realizacji zadań statutowych.
4.    Uczestniczenie w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i innych promujących Powiat Mrągowski, miasto Mrągowo, oraz gminy powiatu mrągowskiego.
5.    Popularyzowanie przeszłości i teraźniejszości Ziemi Mrągowskiej za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.
6.    Kontynuowanie organizacji wycieczek dla członków TMZM, umożliwiających poznanie regionu
       i integrujących członków Towarzystwa.
7.    Organizacja spotkań okazjonalnych służących mobilności i spójności TMZM.
8.    Zorganizowanie uroczystości z okazji przypadającego w 2013 r. 40–lecia TMZM.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej przeżywa progres - widać to wyraźnie.
Liczba członków systematycznie wzrasta, a średnia wieku maleje. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Na widoczny wzrost popularności Towarzystwa złożyło się wiele czynników. Najważniejsze z nich to śmiałe i zdecydowane podejmowanie przez Zarząd zadań trudnych, lecz konkretnych i społecznie uzasadnionych, będących w symbiozie z postanowieniami  Statutu TMZM oraz apolityczność organizacji. 
Andrzej Badurek

 


 dodano: 12.11.2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Zapraszamy wszystkich członków do restauracji "Patria" przy ul. Wojska Polskiego 6F w Mrągowie o godz. 17.00

 

Festiwalowe Sorkwity

dodano 26.07.2012

Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach tuż, tuż. Nadszedł więc czas na krótkie przedstawienie miejscowości, która przez dwa dni – 14-15.08.2012 r., będzie stolicą mazurskiej kultury.
 
Sorkwity leżą na Pojezierzu Mrągowskim pomiędzy dwoma jeziorami Gielądzkim i Lampackim.

Przez miejscowość przebiega linia kolejowa Olsztyn – Ełk i droga krajowa nr 16.

W Sorkwitach mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i przedszkole. Jest urząd pocztowy, informacja turystyczna, stanica wodna, kilka sklepów i restauracje. Stąd bierze swój początek szlak wodny rzeki Krutyni uznawany za jeden z najpiękniejszych w Europie.

Wieś Sorkwity powstała w 1379 roku z nadania wielkiego mistrza Winryka von Kniprode w miejscu dawnej strażnicy.

Wcześniejsza nazwa Sarkewite, pochodzi prawdopodobnie od litewskich słów „sargas” – wartownik oraz „vieta” – miejsce.
 
W ciągu wieków dobra sorkwickie rozrastały się i zmieniały właścicieli. Największy rozkwit majątku nastąpił w  latach 1804 – 1904, gdy należał on do pruskiej rodziny magnackiej von Mirbach.

Jednym z ciekawszych miejsc i zarazem najstarszym  zabytkiem Sorkwit jest barokowy kościół ewangelicki. Budowla ta powstała na miejscu rozebranego na przełomie XVI i XVII wieku starego kościoła krytego strzechą.

Wyposażenie świątyni stanowią m.in.:
- ołtarz z 1642 roku
- kazalnica z 1694 roku
- ława patronacka z ok. 1615 roku
- konfesjonał z 1702 roku
- anioł chrzcielny wykonany w 1701 roku, spotykany tylko na Mazurach, jest (prawdopodobnie) ostatnim istniejącym używanym jako chrzcielnica.

Na zewnątrz kościoła za żelaznym płotkiem stoi obelisk. Kamień ten upamiętnia postać dr Johannesa Friedricha Goercke syna tutejszego pastora. Dr Goercke był zdolnym lekarzem i twórcą służby zdrowia w armii pruskiej. Urodził się w 1750 roku w Sorkwitach.
Od 1984 roku proboszczem tutejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej jest ks. Krzysztof Mutschmann, który urodził się w Toruniu, wykształcił w Warszawie, a zamieszkał w Sorkwitach.

Pastor jest osobą powszechnie znaną i poważaną. Udziela się społecznie, współpracując z wieloma organizacjami, uczestniczy także w pracach Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach.

Na pytanie, które ze swoich dokonań uważa za najważniejsze odpowiedział, że było ich wiele i trudno wybrać. Jednak chyba największym osiągnięciem było zdobycie środków na remont kościoła, dzięki któremu świątynia nabrała blasku i cieszy oczy mieszkańców Sorkwit i turystów.

Andrzej Badurek

Ołtarz z 1642 rokuKazalnica z 1694 roku
Ława patronacka z ok. 1615 rokuKonfesjonał z 1702 roku
Anioł chrzcielny z 1701 roku, spotykany tylko na Mazurach jest (prawdopodobnie) ostatnim istniejącym używanym jako chrzcielnica aniołem chrzcielnym w Polsce.Obelisk upamiętniający postać dr. J. Goercke
Kościół ewangelicki w SorkwitachKs. Krzysztof Mutschmann uważa, że największym osiągnięciem było zdobycie środków na remont kościoła

 

dodano 26.07.2012

 

 

 

 

 

 

dodano 25.05.2012

 Zapraszamy na wycieczkę po regionie dnia 16.06.2012

Pobierzprogram zwiedzania...


dodano: 13.03.2012

Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach.

W środę – 7. marca  w gabinecie Wójta Gminy Sorkwity odbyło się kolejne spotkanie organizatorów Festiwalu Kultury Mazurskiej.
Oprócz gospodarza – wójta Józefa Maciejewskiego, w spotkaniu uczestniczyli: Barbara Zmitrowicz – Wiszniewska przewodnicząca Rady Gminy Sorkwity, Marcin Łupkowski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach, Paweł Kisiel członek Zarządu d/s Kultury Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Dariusz Żyłowski – v-ce prezes
oraz  Andrzej Badurek - prezes Towarzystwa.

Podczas spotkania ustalono termin Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach na 11-12 sierpnia 2012 roku. Ponadto zgłoszono część kandydatów do Komitetu Organizacyjnego Festiwalu – pełny skład Komitetu Organizacyjnego poznamy po jego ukonstytuowaniu się
co nastąpić powinno na spotkaniu w dniu 4 kwietnia.
Zebrani zapoznali się także z projektem Regulaminu Festiwalu Kultury Mazurskiej, który po dokonaniu ewentualnych poprawek przyjęty zostanie przez Komitet Organizacyjny.
Podczas wspomnianego kwietniowego spotkania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Łupkowski przedstawi wstępny projekt programu festiwalowego.

Organizatorami Festiwalu Kultury Mazurskiej są:
Gmina Sorkwity i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Cele, które przyświecają organizatorom festiwalu są następujące:
- prezentacja, promocja i popularyzacja folkloru Mazurów, ich zwyczajów, tradycji, obrzędów i twórczości
- upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Mazurskiej, a także dowartościowanie rodowitych mieszkańców Mazur
- uaktywnienie społeczne mieszkańców gminy Sorkwity
- popularyzacja gminy wśród turystów krajowych i zagranicznych, wśród mieszkańców ościennych powiatów oraz na terenie województwa i kraju
- promocja Gminy Sorkwity poprzez atrakcyjną prezentację wybranych obiektów przyrody, architektury, zdarzeń społecznych itp.

Mówiąc krótko i na temat, organizatorzy zrobią wszystko, aby dzięki festiwalowi poziom wiedzy o Ziemi Mazurskiej i jej rodowitych mieszkańcach Mazurach stale wzrastał, a gmina Sorkwity, która jest gospodarzem imprezy zyskiwała na popularności wśród turystów polskich i zagranicznych, co w konsekwencji przełożyć się musi na znakomitą poprawę kondycji gospodarczej gminy i jej mieszkańców.

Andrzej Badurek


dodano: 23.01.2012 

 

Wysyłam zdjęcia  wykonane  podczas spotkania w gabinecie  Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 19.01.2012r.
Podczas spotkania wręczyliśmy podziękowania za udział w Festiwalu Kultury Mazurskiej w 2011 roku.
Na zdjęciu ogólnym po wręczeniu podziękowań od lewej:
- Julian Osiecki
- Janusz Cygański, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
- Cezary Makiewicz,który odebrał także podziękowanie dla Zbigniewa Hofmana lidera zespołu"Babsztyl".
- dr Jan Gancewski
- Irena Telesz-Burczyk, radna Sejmiku i aktorka
- A. Badurek
- Jarosław Kowalski, dyrektor TVP Olsztyn
- Józef Maciejewski wójt Gminy Sorkwity gospodarz FKM w Sorkwitach.
Na kolejnym zdjęciu ogólnym w środku z wąsami i bródką Wiktor Marek Leyk, Szef Kancelarii Sejmiku.
Zabrakło na spotkaniu Zbigniewa Hofmana, który przebywa obecnie poza Olsztynem oraz Sławomira Szymankiewicza kierownika Muzeum w Ogródku, który nie mógł opuścić swojej placówki z uwagi na trwające tam prace remontowe.
Spotkanie przebiegało w  miłej, domowej atmosferze uczestnikom dopisywały humory. Wszyscy wyrazili zadowolenie z zaistnienia w regionie FKM i zapewnili o swojej gotowości do współpracy.
Fotografował niezawodny Marian Modzelewski.


tekst: Andrzej Badurek