dodano: 30.12.2013

Magia szkła – witraże w Mrągowie

Taką nazwę nosi wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mrągowie, której otwarcie nastąpiło 19.grudnia br. Na wystawie eksponowane są prace rodzimych twórców: Lucyny Kłosowskiej, Doroty Kruszewskiej, Jana Kozubowskiego.
Spośród wystawiających swoje zbiory największym doświadczeniem twórczym w tej dziedzinie sztuki poszczycić się może Jan Kozubowski, mieszkaniec Mikołajek, który od lat prowadzi tam własną pracownię witraży. Doświadczeniem artystycznym popartym studiami dysponuje Dorota Kruszewska, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Dorota Kruszewska pracuje w CKiT w Mrągowie jako plastyk. To właśnie na prowadzonych przez siebie warsztatach witraży zaszczepiła przysłowiowego bakcyla w Lucynie Kłosowskiej, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie. Pani Lucyna pomimo rocznego zaledwie obcowania z rękodzielnictwem pochwalić się już może całkiem pokaźnym dorobkiem twórczym. Przestępujący progi galerii z pewnością nie pożałują swego wyboru albowiem każdy znajdzie coś interesującego. Obok wielobarwnych witraży okiennych widzimy zdobione lustra i lusterka, kolorowe wisiorki, obrazy malowane na szkle, przepiękną biżuterię...
Na wystawie prezentowane są także zdjęcia witraży z obiektów sakralnych i publicznych   Mrągowa. Ich autorami są: Lucyna Kłosowska, Bartosz Hellis i Marian Modzelewski. Pragnący pogłębić swą wiedzę o rodzaju sztuki jakim są witraże, mogą to uczynić w bibliotecznej czytelni, gdzie wyeksponowano książki na ten temat.
Odwiedźcie wystawę, bo warto. Przekonany o słusznym wskazaniu namawiam gorąco...

Andrzej Badurek

 

 dodano: 02.12.2013

Zebranie Zarządu TMZM


      Uprzejmię zapraszam ma zebranieZarządu TMZMdniu 10.bm. /wtorek/ o godz. 17.00w biurze TMZM.


W programie:
1. Przyjęcie regulaminu Festiwalu Kultury Mazurskiej.
2. Zatwierdzenie planu pracy TMZM na 2014 rok.
3. Przyjęcie nowych członków
4. Wolne wnioski


Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu proszę o poinformowanie mnie o tym.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.
Andrzej Badurek

dodano: 14.11.2013

40 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

/referat jubileuszowy/

 

Drodzy Państwo
40 lat w życiu organizacji to wiele. 40 lat w życiu człowieka to bardzo wiele. Nie ma już wśród nas wielu osób w tym większości twórców Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Społeczników zakochanych w naszej małej ojczyźnie Ziemi Mrągowskiej. Proponuję uczcić ich pamięć chwilą zadumy... i ciszy. Poproszę wszystkich o powstanie.

Proszę Państwa
W ciągu minionych 40 lat w życiu TMZM tak jak w życiu każdego z nas wiele się wydarzyło, zmieniło.
     Obchody rocznicowe to okazja szczególna, okazja do tego, aby przypomnieć tym, którzy nie pamiętają a odkryć przed tymi, którzy jej nie znają, historię Towarzystwa i wspomnieć osoby, które tę historię tworzyły.
     Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej powstało 25 stycznia 1973 r. Założycielami Stowarzyszenia byli przedstawiciele oświaty, kultury, służby zdrowia, administracji państwowej, zakładów pracy, prawnicy...
Ideą, myślą przewodnią założycieli TMZM było skupienie w jednym miejscu potencjału intelektualnego...kulturalnego powiatu mrągowskiego w celu lepszego wykorzystania dla potrzeb stale rozwijającego się regionu.
     W ciągu minionego 40-lecia pracą TMZM kierowało sześciu prezesów.
     Pierwszym prezesem był znany mrągowski pedagog, długoletni dyrektor Liceum Pedagogicznego w Mrągowie Bolesław Tarnawski, który pełnił tę funkcję do ogłoszenia „Stanu Wojennego w Polsce”. Największą zasługą Bolesława Tarnawskiego i jego Zarządu było utworzenie Stowarzyszenia oraz wytyczenie kierunków działania. Pierwszym trwałym i namacalnym dowodem osiągnięć Towarzystwa był udział w wydaniu jedynej jak dotąd monografii Mrągowa i Powiatu Mrągowskiego pt. „Mrągowo. Z Dziejów Miasta i Powiatu”. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w tworzeniu tego dzieła a autorem jednego z rozdziałów jest Wacław Gołowicz, bibliotekarz, ówczesny dyrektor, obecny patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie. Z inspiracji TMZM na terenie pomiędzy kościołem ewangelickim w Mrągowie a jeziorem Czos wybudowana została chałupa mazurska wzorowana na drewnianej chacie z pierwszej połowy XIX wieku ze wsi Woźnice, projekt opracował zespół architektów pod kierownictwem mgr inż. arch. Edwarda Harsimowicza. Budowla ta miała dać początek powstaniu skansenu Mazurskiego. W nowym obiekcie urządzono kawiarnię pn. „Chata Mazurska”. W niedługim czasie budowla doszczętnie spłonęła. Na pamiątkę po niej pozostały nam tylko fundamenty.

Ogłoszenie stanu wojennego przerwało działalność wszystkich Stowarzyszeń.

Odrodzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej po dwuletniej hibernacji nastąpiło 05.XII.1983 roku. Dnia tego wybrano Zarząd i drugiego w historii Stowarzyszenia prezesa. Został nim Stanisław Kotelon jeden z jego twórców sprzed 10 lat.
Przed nowym Zarządem stanęły trudne zadania, tworzono od nowa zręby Towarzystwa. Nie było to zadanie łatwe zważywszy na ówczesne warunki życia ludności – żywność na kartki, rosnące ceny towarów... W tym jakże trudnym okresie wykazała szczególną aktywność sekcja historyczna kierowana przez Ryszarda Bitowta. Członkowie sekcji zbierali materiały dotyczące przeszłości Mrągowa i okolic.
Na ich podstawie opracowywali referaty i wygłaszali odczyty.
W 1985 roku ciężka choroba zmusiła prezesa Stanisława Kotelona do całkowitej rezygnacji  z pracy społecznej.

5.XII.1985 roku wybrano nowy Zarząd i trzeciego z kolei prezesa. Tym razem na czele Towarzystwa stanęła kobieta, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie Zenobia Domagalska.
W okresie prezesury Zenobii Domagalskiej TMZM uaktywniło swoją działalność w dziedzinie odkrywania historii regionu, ochrony przyrody, kultury i promocji ziemi mrągowskiej.  Szczególną aktywnością wykazali się Sabina Przybyłowska i Ryszard Bitowt, pierwsza organizując rajdy piesze, opracowując i wytyczając szlaki turystyczne w okolicach Mrągowa, drugi szerząc wiedzę historyczną o regionie podczas licznych prelekcji w szkołach i ośrodkach kultury.
Wiosną 1986 roku obiegła miasto wieść o planowanej likwidacji Muzeum w Mrągowie.
Zaniepokojeni tym faktem członkowie Towarzystwa działając wspólnie z Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym w Mrągowie wystąpili do władz wojewódzkich w Olsztynie protestując przeciwko likwidacji tej wielce pożytecznej i potrzebnej miastu placówki. Czy interwencja ta zapobiegła likwidacji Muzeum nie wiemy, zresztą nie to najważniejsze. Ważne, że Muzeum w Mrągowie istnieje i nadal służy nam wszystkim.
31.05.1987 r. zakończony został konkurs TMZM na wspomnienia „Moje życie na Ziemi Mrągowskiej w latach 1945-1955”. Jury konkursu obradujące pod przewodnictwem Adama Celmerowskiego przyznało dwie równorzędne drugie nagrody. Bronisławowi Lidzkiemu i Marianowi Zglejcowi, trzecią nagrodę otrzymała Marianna Zagórska.
Prace laureatów konkursu wzbogacają dziś zbiory mrągowskiego Muzeum.

Czwarty prezes Tadeusz Malinowski funkcję tę przejął 10.XII.1987r. 
Był to czas trudny, okres przemian politycznych i gospodarczych w Polsce. W wyniku wyborów parlamentarnych w 1989 roku w kraju zmienił się ustrój i władza. Wszystkie organizacje społeczne poddano weryfikacji. Niektóre przestały istnieć. Prezes Tadeusz Malinowski i jego ekipa, aby uratować Stowarzyszenie musieli dostosować je do określonych ram prawnych i wymogów czasu. Nie było to łatwe i kto wie czy TMZM doczekałoby dzisiejszych czasów gdyby nie odwaga, pracowitość i determinacja prezesa Tadeusza Malinowskiego, ówczesnego Zarządu i najbardziej aktywnych członków Towarzystwa: Ryszarda Bitowta, Adama Celmerowskiego, Ryszarda Soroko, Jerzego Stachacza, Stanisława Szczepańskiego i innych.

14.05.1996 roku na stanowisku prezesa TMZM Tadeusza Malinowskiego zastąpił piąty prezes Alfred Markowski, który sprawował tę funkcję aktywnie, aczkolwiek krótko, bo niecały rok.
Podczas prezesury Alfreda Markowskiego dzięki przychylności burmistrza miasta Pani Otolii Siemieniec po 23 latach tułaczki i wycierania cudzych kątów Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej pozyskało własny lokal na biuro.

Na początku 1997 roku z powodu nadmiaru zajęć Alfred Markowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa TMZM a przejął ją ponownie Tadeusz Malinowski.
Kolejny okres „rządów” Tadeusza Malinowskiego to działalność Towarzystwa w dziedzinie szeroko pojętej kultury i integracji społecznej. TMZM organizowało i było współorganizatorem różnych przedsięwzięć jak: zawody sportowe, konkursy, spotkania. Członkowie TMZM odwiedzali mrągowskie zakłady pracy i zapoznawali się z ich produkcją.
W roku 2005 Mrągowo obchodziło 150 rocznicę śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej włączyło się w obchody. Członkowie Zarządu TMZM Irena Harasimowicz i Ryszard Bitowt odbyli serię spotkań z młodzieżą mrągowskich szkół średnich przybliżając sylwetkę patrona naszego miasta. Z tej też okazji Ryszard Bitowt badacz i wybitny znawca historii naszego regionu napisał biografię K.C. Mrongowiusza, którą wydrukował „Magazyn Mrągowski”.
20 października 2005 roku w trzynastą rocznicę śmierci Antoniego Chudego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odsłonięto Tablicę upamiętniającą ostatniego Naczelnika Miasta Mrągowo, wybitnego Mrągowianina, którego zasługi są niepodważalne.
Tablicę wykonaną z inicjatywy TMZM ufundował Urząd Miasta Mrągowo, a wykonał znany mrągowski artysta plastyk Piotr Dondajewski.

Szóstym, obecnym prezesem  pełniącym obowiązki od 20.VI.2006 r. jest moja skromna osoba.

Rok 2007 obchodzony był w Mrągowie jako „Rok Ernsta Wiecherta”, TMZM zgłosiło swój udział w organizacji obchodów i aktywnie w nich uczestniczyło.

 Obchody „Dni Mrągowa 2007” rozpoczęliśmy imprezą zorganizowaną wspólnie z MDK i CKiT w Mrągowie pod nazwą „Arte-Fakt po latach”, spotkanie z aktorami scen polskich. 
Uczestnikami imprezy byli aktorzy zawodowi pochodzący z Mrągowa.
Spotkanie to zaowocowało spektaklem pt. „Pamiętniki Adama i Ewy”, który odbył się 16 września 2007 roku. Sztukę reżyserował Wojciech Malajkat. Obsadę spektaklu stanowili aktorzy pracujących w teatrach i filmie - a jest ich dwunastu, którzy  pierwsze kroki na drodze artystycznej stawiali w zespole „Artefakt” działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie.
 
Rok 2008 upłynął nam pod znakiem rocznic.
Mrągowo świętowało swoje 660 urodziny, powiat 190 a TMZM ukończyło 35 lat. Towarzystwo aktywnie uczestniczyło w obchodach organizując lub uczestnicząc w imprezach jubileuszowych
 
W roku 2009 zajęliśmy się po raz pierwszy poważnie tematyką mazurską, tematyką naszego regionu.
20.03.2009 r. w mrągowskim Muzeum odbyło się spotkanie dyskusyjno – poglądowe pt. „Mazurzy jako uczestnicy życia publicznego w Powiecie Mrągowskim”. Spotkanie, które prowadziła mgr Marianna Drężek było początkiem drogi prowadzącej do zorganizowania Festiwalu Kultury Mazurskiej.
W dniu 01.XII.2009 roku Zarząd Towarzystwa wystosował pismo do Rady Miasta Mrągowo o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mrągowo Cezaremu Makiewiczowi honorowemu członkowi naszego Stowarzyszenia, wokaliście, muzykowi, kompozytorowi, twórcy piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”. Rada Miasta przychyliła się do naszego wniosku i od 2010 roku Cezary Makiewicz jest Honorowym Obywatelem naszego miasta. W tym samym roku TMZM włączyło się w temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Tematem tym zajęła się grupa pod przewodnictwem wiceprezes Ireny Harasimowicz. Członkowie grupy uczestniczyli w spotkaniach i formułowali wnioski, które w części zostały przyjęte. Stowarzyszenie nasze ma również osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Jerzy Balcerzak skarbnik Towarzystwa zainicjował akcję zbierania zużytych baterii elektrycznych, które wyrzucone „byle gdzie” zatruwają nasze środowisko. Towarzystwo organizuje co roku wycieczki i inne imprezy integrujące naszych członków i sympatyków. Wykonawcą tego zadania jest wspomniany Jerzy Balcerzak.
    W 2010 roku TMZM zaproponowało Marii Jarczewskiej – ówczesnej wójt Gminy Piecki współorganizację Festiwalu Kultury Mazurskiej. Propozycję zaaprobowano dzięki czemu zajęliśmy się organizacją imprezy.
Pierwszy Festiwal Kultury Mazurskiej, który odbył się w Pieckach w 2011 roku okazał się imprezą trafioną i dał impuls do kontynuowania przedsięwzięcia. Dzięki staraniom Towarzystwa w sezonie letnim 2011 roku udostępniona została mieszkańcom Mrągowa i turystom wieża widokowa tzw. „Wieża Bismarcka”. Udostępnienie obiektu okazało się przedsięwzięciem niezbyt opłacalnym finansowo dla  właścicieli 3co było  – mówię prawdopodobnie, powodem ponownego zamknięcia. TMZM czynić będzie starania w kierunku odwrócenia istniejącej sytuacji.
W roku 2012 odbył się kolejny FKM lecz tym razem w Sorkwitach. Impreza przyjęta została przez władze gminy i społeczeństwo z dużym zainteresowaniem i sympatią.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem zapoczątkowanym przez TMZM jest praca nad opublikowaniem wspomnień mieszkańców Mrągowa. Pomysł wydania tego dzieła zrodził się w głowie Dariusza Żyłowskiego wiceprezesa Towarzystwa i kierownika mrągowskiego Muzeum. Będąc przy glosie pragnę zaapelować do Państwa o spisywanie własnych wspomnień na temat Mrągowa i dostarczanie do mrągowskiego muzeum bądź do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie. Na podstawie Państwa relacji powstanie książka stanowiąca dokument historyczny naszego miasta. Bliższych informacji udzielą Państwu Barbara Szymańska kierownik MBP i Dariusz Żyłowski kier. Muzeum w Mrągowie.
Od początku 2013 roku członkowie TMZM angażowali się czynnie w pracach komitetu organizacyjnego i realizacji programu III FKM, który odbył się w Sorkwitach. Obecnie czynimy przygotowania do kolejnego 4 FKM mającego odbyć się w 2014 roku.
 
Proszę Państwa
Na temat przeszłej, obecnej i planowanej działalności mógłbym mówić wiele i długo, lecz uważam, że najważniejsze tematy w olbrzymim skrócie oczywiście, poruszyłem.
Dziękuję za uwagę

Andrzej Badurek
 

dodano: 13.11.2013

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

w obiektywie Mariana Modzelewskiego

 

 

dodano: 21.10.2013

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej za nami


Jedno z najstarszych towarzystw w Mrągowie obchodziło jubileusz 40-lecia swojego istnienia. W piątek 18 października w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, władze miasta i powiatu, by wspólnie uczcić ten piękny jubileusz.

Kliknij, aby zobaczyć video relacje

Źródło: Urząd Miejskie w Mrągowie.

dodano: 18.10.2013

Próba generalna przed 40-leciem


W Przedszkolu Publicznym "Stokrotka" w Mrągowie odbyła się próba generalna koncertu, który ma uświetnić akademię z okazji 40-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Najmłodsi Mrągowianie wspólnie z honorowym obywatelem naszego miasta Cezarym Makiewiczem ćwiczyli kultową piosenkę „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”. Co jeszcze przygotowali? Szczegóły programu 40-lecia TMZM można poznać dzisiaj podczas uroczystej akademii, która rozpocznie się o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

 

 

 

dodano: 14.10.2013

Historia Towarzystwa Ziemi Mrągowskiej

 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej jest stowarzyszeniem, które poprzez swoje działania od 40 lat trwale wpisuje się w historię Mrągowa i powiatu. Podejmuje różne inicjatywy, których efektem jest m.in. poszerzanie wiedzy na temat historii miasta i regionu. Od lat wydaje publikacje, organizuje spotkania tematyczne i promuje ziemię mrągowską.Jako datę powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej przyjmuje się dzień 25 stycznia 1973 r. Tego dnia odbyło się pierwsze zebranie, w którym uczestniczyło 48 osób. Wśród osób tworzących Towarzystwo znaleźli się nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele kultury, służby zdrowia, administracji państwowej i ówczesnych władz. Celem założycieli TMZM było skupienie w jednym miejscu potencjału intelektualnego i kulturalnego Powiatu Mrągowskiego dla lepszego wykorzystania go dla potrzeb stale rozwijającego się regionu. Ówczesne władze — powiatowe i miejskie, inspirując i uczestnicząc w procesie tworzenia Towarzystwa dobrze wiedziały o płynących stąd korzyściach.

Pierwszy prezes

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej w ciągu 40 lat miało sześciu prezesów. Pierwszym z nich był Bolesław Tarnawski - pedagog, długoletni dyrektor Liceum Pedagogicznego w Mrągowie. Funkcję prezesa pełnił przez cztery kolejne kadencje (osiem lat) aż do ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Największą zasługą Bolesława Tarnawskiego i jego Zarządu było utworzenie TMZM oraz wytyczenie kierunków jego działania. Pierwszym trwałym i namacalnym dowodem osiągnięć Towarzystwa był udział w wydaniu jedynej jak dotąd wydanej w 1975 roku monografii powiatu mrągowskiego pt. „Mrągowo. Z Dziejów Miasta i Powiatu”. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w tworzeniu tego wciąż popularnego dzieła, a autorem jednego z jego rozdziałów był Wacław Gołowicz ówczesny sekretarz Stowarzyszenia i dyrektor — obecnie patron, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie. Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce (13. XII. 1981 roku) przerwało działalność stowarzyszenia. Wznowiono je 14.09.1983 roku. Podczas spotkania powołano zespół mający opracować projekt nowego statutu i przygotować pierwsze zebranie.

Na nowo po stanie wojennym
Odrodzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej po dwuletniej hibernacji nastąpiło 05.12.1983 r. Tego dnia odbyło się zebranie reaktywujące Stowarzyszenie. Nowym prezesem został Stanisław Kotelon - jeden z twórców Towarzystwa. Przed nim i Zarządem stanęły trudne zadania — trzeba było od nowa tworzyć zręby Towarzystwa, dokonać ponownej rejestracji, opracować program i rozpocząć jego realizację. Nie było to zadanie łatwe zważywszy na ówczesne warunki życia ludności – żywność na kartki, rosnące ceny towarów... nie nastrajały pozytywnie do jakichkolwiek inicjatyw społecznych. W tym jakże trudnym okresie wykazała szczególną aktywność sekcja historyczna kierowana przez Ryszarda Bitowta. Członkowie sekcji zbierali materiały dotyczące przeszłości Mrągowa i okolic i na ich podstawie opracowywali referaty i wygłaszali odczyty. W 1985 roku ciężka choroba zmusiła prezesa Stanisława Kotelona do całkowitej rezygnacji z pracy społecznej.  5. XII. 1985 roku członkowie TMZM wybrali nowy Zarząd i trzeciego z kolei prezesa. Tym razem na czele Towarzystwa stanęła kobieta, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie Zenobia Domagalska. W okresie prezesury Zenobii Domagalskiej TMZM uaktywniło swoją działalność w dziedzinie odkrywania historii regionu, ochrony przyrody, kultury i promocji ziemi mrągowskiej. Szczególną aktywnością wykazali się Sabina Przybyłowska i Ryszard Bitowt, pierwsza organizując rajdy piesze, opracowując i wytyczając piesze szlaki turystyczne w okolicach Mrągowa, drugi szerząc wiedzę historyczną o regionie podczas licznych prelekcji w szkołach i ośrodkach kultury oraz spotkań z uczestnikami kolonii i obozów.

Stała siedziba
10.12.1987r. odbyło się walne zebranie członków TMZM Na zebraniu wyłoniono nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Towarzystwa wybrany został Tadeusz Malinowski aktywny działacz społeczny z zawodu milicjant, nadkomisarz wydziału ds. prewencji w mrągowskiej komendzie. Czwarty prezes TMZM przyjął tę funkcję w okresie trudnym, w okresie przemian politycznych i gospodarczych w naszym kraju. W wyniku czerwcowych wyborów parlamentarnych w 1989 roku w Polsce zmienił się ustrój i władza. Organizacje społeczne poddano weryfikacji. Niektóre przestały istnieć. Tadeusz Malinowski i jego ekipa, aby uratować Stowarzyszenie musieli dostosować je do określonych nowych ram prawnych i wymogów czasu.  Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 14.05.1996 roku wybrano kolejnego piątego już prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Został nim Alfred Markowski. Nowy prezes, chociaż funkcję tę sprawował krótko, bo nie cały rok, to dokonał czegoś, czego nie udało się dokonać jego poprzednikom i co wydawało się niewykonalne. Spowodował, że dziewiątego stycznia 1997 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Mrągowie przekazał Towarzystwu lokal w „zespole Ratusza” przy ul. Ratuszowej 5. Po 23 latach tułaczki i wycierania cudzych kątów Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej pozyskało własny lokal na biuro. W niedługim czasie biuro wzbogaciło się o niezbędne sprzęty i umeblowanie. Na początku 1997 roku z powodu nadmiaru zajęć Alfred Markowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa TMZM. Miejsce jego zajął ponownie Tadeusz Malinowski.

Promują ziemię mrągowską
Kolejny okres „rządów” Tadeusza Malinowskiego to działalność Towarzystwa w dziedzinie szeroko pojętej kultury i integracji społecznej. TMZM organizowało i było współorganizatorem różnych imprez jak: zawody sportowe, konkursy, spotkania. Członkowie TMZM odwiedzali mrągowskie zakłady pracy i zapoznawali się z ich produkcją. W roku 2005 Mrągowo obchodziło 150 rocznicę śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej włączyło się w obchody. Członkowie Zarządu TMZM Irena Harasimowicz i Ryszard Bitowt odbyli serię spotkań z młodzieżą mrągowskich szkół średnich przybliżając sylwetkę patrona naszego miasta. Z tej też okazji Ryszard Bitowt badacz i wybitny znawca historii naszego regionu napisał biografię K. C. Mrongowiusza, którą wydrukował „Magazyn Mrągowski”. 20 czerwca 2006 roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierzyło obowiązki prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej prywatnemu przedsiębiorcy, dziennikarzowi, członkowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członkowi Towarzystwa od 1989 roku Andrzejowi Badurkowi. Pierwszym ważnym posunięciem nowego Zarządu była decyzja o udziale TMZM w organizacji corocznych obchodów Dni Mrągowa. Aktywne uczestnictwo w tej imprezie bardzo Towarzystwu pomogło, dzięki temu wyszło do społeczeństwa i stało się jemu bliższe.  W obecnej kadencji Towarzystwo rozpoczęło wiele nowych inicjatyw, które promują ziemię mrągowską. Jedną z nich jest organizacja Festiwalu Kultury Mazurskiej, który od 3 lat odbywa się na Mazurach.

 

dodano: 11.10.2013

Rubinowy jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

40 lat istnienia świętować będzie Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 18 października w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mrągowa i powiatu - mówi Andrzej Badurek, prezes Towarzystwa. - Przygotowujemy ciekawych program, który podsumuje naszą dotychczasową działalność.

W jubileuszowym spotkaniu wezmą udział członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście. Będzie okazja do podsumowania działalności organizacji, a także swobodnej dyskusji o jej przyszłości i roli w życiu społecznym. Nie zabraknie też okazji do jubileuszowych wspomnień. - Chcemy podsumować 40 lat naszej działalności - mówi Andrzej Badurek. - Przygotowujemy ciekawy program, który mam nadzieję przypadnie każdemu go gustu. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 18 października w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki. Całość rozpocznie się o godzinie 18.00. W programie przewidziano wystąpienie prezesa TMZM, wręczenie wyróżnień i wystąpienia gości. W części artystycznej wystąpią dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, a także Cezary Makiewicz - autor piosenki "Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa".

autor: Paweł Krasowski

dodano: 22.08.2013

Za nami III Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach. Jak było? Poniżej relacje.

www.mragowo24.info

Po raz drugi Festiwal Kultury Mazurskiej zagościł w Sorkwitach. Impreza z roku na rok rozrasta się coraz bardziej, a organizatorzy liczą na to, że festiwal stanie się wizytówką gminy Sorkwity na wiele kolejnych lat- podaje www.mragowo24.infoRelacja oraz video z imprezy dostępna jest na stronie lokalnego portalu.

www.sorkwity.wm.pl

W Sorkwitach odbył się III Festiwal Kultury Mazurskiej. Atrakcji nie brakowało zapewniają dziennikarze Kuriera Mrągowskiego. Ich relacja dostępna jest nahttp://sorkwity.wm.pl/168195,Odbyl-sie-Festiwal-Kultury-Mazurskiej-Zobacz-galerie-zdjec-Mariana-Modzelewskiego.html#axzz2chV7qthW

 

dodano: 15.08.2013

 III Festiwalu Kultury Mazurskiej w SorkwitachRusza III Festiwal Kultury Mazurskiej czyli święto naszego regionu.PROGRAM

16 sierpnia, piątek (budynek Publicznego Gimnazjum w Sorkwitach)

11.00 – otwarcie III Festiwalu Kultury Mazurskiej
11.10 – 11.30 prelekcja Sławomira Szymankiewicza kierownika Muzeum Michała Kajki w Ogródku „Kim był Michał Kajka poeta z Mazur”
11.30 – 12.15 wykład dr hab. Jana Gancewskiego ”Galindia – Krzyżacy”
12.15 – 13.00 wykład dr hab. Grzegorza Jasińskiego „Etymologia Nazewnictwa Mazur”
13.00 – 14.00 koncert Cezarego Makiewicza
15.00 – 15.40 spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich i Ireną Telesz-Burczyk aktorką Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
15.40 – 16.20 wykład prof. zwycz. Janusza Maciuszko
Kościół Ewangelicki
17.00 – 18.00 koncert poezji śpiewanej Agaty Grześkiewicz
18.00 — Koncert organowy Karin Kurpios

17 sierpnia, sobota (teren przy Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach)

11.00 – otwarcie jarmarku mazurskiego
11.30 – 12.00 inscenizacja sztuki „Historia głębokiej treści” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Sorkwitach, scenariusz: Paweł Kisiel, reżyseria: Barbara Dąbal
12.00 – 12.20 walka rycerska – pokazy „Roty zaciężnej Strażnicy Sensburg” z Mrągowa
12.30 – 13.00 występ zespołu Masuren Klang
13.00 – 13.15 ogłoszenie wyników konkursu „Polne Kwiecie”
13.15 – 13.45 występ zespołu „Iskierka Nadziei”
13.45 – 14.15 „Pieckowianie”
14.15 – 14.25 ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego „Mazurskie kuchnie”
14.25 – 15.10 występ zespołu „Folk Kapela”
15.10 – 16.00 Konkurs bajania „Legendy mazurskie”
16.00 – 16.40 pokazy rycerskie „Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg”
17.00 – 18.00 koncert skrzypcowy w wykonaniu Andrzeja Łupkowskiego
18.00 – 19.30 występ zespołu M. A. B. S.
19.30 – zabawa taneczna z DJ-em

Podczas festiwalu czynne będą wystawy:
- „Życie Mazur” ze zbiorów Ryszarda Bitowta
- Pamiątki związane z Krzysztofem Celestynem Mrongowiuszem i Ernstem Wiechertem, ze zbiorów Sławomira Stefaniaka
- „Herb Sorkwit” – wystawa pokonkursowa dzieci i młodzieży
- „Festiwale Kultury Mazurskiej w fotografii”, zdjęcia Mariana Modzelewskiego

Imprezy towarzyszące: wioska średniowieczna, bicie monet i medali okolicznościowych, stoiska rzemiosła artystycznego, degustacje potraw regionalnych, pokaz sztucznych ogni.

dodano: 17.07.2013

 

Twarze III Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach

Niespełna miesiąc dzieli nas od III Festiwalu Kultury Mazurskiej, który po raz drugi odbędzie się w Sorkwitach. Otwarcie imprezy nastąpi w piątek 16 sierpnia o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sorkwitach. Jak już informowaliśmy program pierwszego dnia festiwalu poświęcony będzie w przeważającej części historii Mazur i Mazurom, ich kulturze, obyczajom, twórczości... Poniżej prezentujemy portrety gości festiwalu.


dr hab. Jan Gancewski

–historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie,
–badacz historii zakonu krzyżackiego w Prusach i historii regionalnej.
–Przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie oraz wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego PTH.


dr hab Grzegorz Jasiński

–wykładowca Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
–pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
–jeden ze współzałożycieli stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia
–naczelnik olsztyńskiej delegatury IPN


prof.zwycz. Janusz Tadeusz Maciuszko

–pracownik Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
–kierownik katedry nauk o religii
–wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego ( Instytut Historyczny)
Podstawowe zainteresowania badawcze profesora dotyczą historii i teologii Reformacji oraz związków pomiędzy religią a kulturą i społeczeństwem.

Irena Telesz Burczyk
Aktorka posiadająca w swoim bogatym dorobku artystycznym wiele interesujących kreacji teatralnych i filmowych. Miłośnicy seriali mogą zobaczyć ją w roli pani Róży, matki proboszcza w emitowanym przez Telewizję Polską serialu „Nad rozlewiskiem”. Od 1975 roku występuje na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.Jest radną Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, uczestniczy w pracach Komisji Kultury i Edukacji oraz w Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


Agata Grześkiewicz
Urodziła się w Olsztynie, mieszka w Lidzbarku Welskim i ma 21 lat. Jako ośmioletnia dziewczynka zaczęła śpiewać ze Studiem Wokalnym „Sukces” z Mrągowa, z którym odnosiła pierwsze sukcesy w kraju i za granicą. W wieku 18 lat zajęła się poezją śpiewaną, której jest wierna do dziś. Wielokrotnie gościła w programach telewizyjnych: „Kawa czy herbata”, „Pytanie na śniadanie”, „Szansa Na Sukces”, „Jaka to melodia”..Jest laureatką wielu festiwali piosenki m.in. zdobywczynią Grand Prix Festiwalu Piosenki Międzywojennej „Orchidea” w Wołominie, II miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Orfeusz w Italii” w Lido we Włoszech.

Katarzyna Enerlich
Dziennikarka – członkini S D P, poetka i pisarka urodzona i wychowana w Mrągowie, autorka dziesięciu książek cieszących się wśród czytelników rosnącą popularnością. Debiutem pisarskim Katarzyny Enerlich była książka „Prowincja pełna marzeń” wydana w 2009 roku. Najświeższym produktem literackim pisarki jest wydana w tym roku i zbierająca świetne recenzje „Prowincja pełna smaków”. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie popularyzacji regionu wyróżniona została Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Należy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej.


Sławomir Szymankiewicz

W 1992 roku przyjechał z Warszawy i zamieszkał w Orzyszu. Od 2010 roku jest kierownikiem Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Uczestniczył w obu poprzednich festiwalach. Podczas tegorocznego F K M wygłosi prelekcję, podczas której spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kim był Michał Kajka?


Cezary Makiewicz
Muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, stały uczestnik Festiwalu Kultury Mazurskiej. Członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Od 2010 roku także Honorowy Obywatel Mrągowa. Sławę i rozgłos przyniosło artyście przede wszystkim nagranie piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”, która stała się nieoficjalnym hymnem Pikniku Country. Cezary Makiewicz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Ostatnie sukcesy osiągnął w plebiscycie „Dyliżanse 2012” i są to: wokalista roku, płyta roku, piosenka roku.


Ryszard Bitowt
Nauczyciel, etnograf, kolekcjoner, działacz społeczny i kronikarz. Badacz i popularyzator dziejów Mazur, zwłaszcza Ziemi Mrągowskiej. Założyciel Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mrągowie i długoletni jego prezes.  Obecnie Członek Honorowy tego Stowarzyszenia. Ryszard Bitowt jest także współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, w którym przez kilka kadencji pełnił funkcję członka Zarządu. Autorem wielu publikacji w większości o Mrągowie i dawnych Prusach Wschodnich. Nagradzany i wyróżniany wielokrotnie za działalność społeczną otrzymał m.in. najwyższe wyróżnienie przyznawane przez miasto Mrągowo „Statuetkę Mrongowiusza”.


Sławomir Stefaniak
Zbieracz pamiątek związanych z pisarzem Ernstem Wiechertem oraz z patronem Mrągowa Krzysztofem Celestynem Mrongowiuszem. Jest numizmatykiem, członkiem i sekretarzem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, filatelistą przewodniczącym Koła Filatelistycznego w Mrągowie. Działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mrągowskiej, Stowarzyszeniu Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta i innych. Za pracę społeczną wielokrotnie nagradzany, m.in. przez Burmistrza Mrągowa Statuetką Niezapominajki.

Andrzej Badurek

dodano: 15.07.2013

Trwają przygotowania do III edycji Festiwalu Kultury Mazurskiej

Prace przygotowawcze do III Festiwalu Kultury Mazurskiej, który już po raz drugi odbędzie się w Sorkwitach idą pełną parą. Organizatorzy - Gmina Sorkwity i Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej, dwoją się i troją, aby zapiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik.

Datę festiwalu znamy, odbędzie się on w dniach 16 – 17 sierpnia. Znana jest także lokalizacja festiwalowych imprez: Gimnazjum w Sorkwitach, teren przy Gimnazjum, kościół ewangelicki.

W dniu 4 lipca br. w Sorkwitach zebrało się gremium organizatorskie festiwalu, które tworzą przedstawiciele tamtejszej społeczności, władz gminnych, i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej w następującym składzie:
– Hanna Bakuła, Barbara Dąbal, Anna Szklanko, Waldemar Szklanko, ks. Krzysztof Mutschmann, Wojciech Gniady, Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska, Józef Maciejewski, Marian Modzelewski, Jerzy Balcerzak, Paweł Kisiel, Robert Wróbel, Dariusz Żyłowski, Andrzej Badurek.
W trakcie spotkania wybrano spośród kilku propozycji logo festiwalu, którego autorem jest Wojciech Gniady i opracowano program III FKM, który po dokonaniu pewnych uzupełnień zostanie opublikowany w środkach masowego przekazu.

Festiwalowy program składać się będzie z dwóch części: merytorycznej /pierwszy dzień festiwalu/i rekreacyjno-rozrywkowej /drugi dzień/.

Otwarcie imprezy nastąpi w piątek16 sierpnia o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sorkwitach, a program tego dnia przewiduje między innymi:
- cykl wykładów z historii Mazur z udziałem wybitnych znawców tematu
- koncert Cezarego Makiewicza.
- program multimedialny ukazujący sylwetkę Michała Kajki „poety z Mazur”.
- spotkanie z mrągowską pisarką Katarzyną Enerlich.
- koncerty: organowy i poezji śpiewanej, które odbędą się w kościele ewangelickim w Sorkwitach

Ponadto czynne będą wystawy:
- flaga i herb Sorkwit – prace plastyczne dzieci
- fotograficzna: Festiwal Kultury Mazurskiej w obiektywie Mariana Modzelewskiego
- pamiątek i sprzętu codziennego użytku Mazurów – Ryszarda Bitowta i Sławomira Stefaniaka.
Przewidziane jest także bicie okolicznościowej monety.

W programie drugiego dnia festiwalu zaplanowano m.in. jarmark rzemiosła artystycznego, prezentacje mazurskich potraw, prezentacje zespołów i grup teatralnych, konkursy...
Niewątpliwie jedną z większych atrakcji drugiego dnia będą pokazy walk rycerskich.
Tyle o programie III FKM w Sorkwitach na początek, następna porcja informacji za tydzień.
Andrzej Badurek

 

 

dodano: 19.03.2013

To już pewne. III Festiwal Kultury Mazurskiej w połowie sierpnia


Znamy już pierwsze szczegóły tegorocznego Festiwalu Kultury Mazurskiej, który po raz trzeci zagości na naszym terenie. Mazurski festiwal odbędzie się w połowie sierpnia, już po raz drugi z rzędu w Sorkwitach.

Ruszyły przygotowania do III Festiwalu Kultury Mazurskiej. W minioną środę odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej oraz władze gminy Sorkwity, na której terenie festiwal się odbędzie, podjęli kluczowe dla tegorocznej edycji decyzje.

- Ustaliliśmy termin festiwalu na połowę sierpnia. Oczywiście i w tym roku skorzystamy z gościnności gminy Sorkwity, bo poprzednia edycja pokazała, że jest to miejsce idealne – mówi Andrzej Badurek, prezes TMZM. - Podczas spotkania wyłoniliśmy także Radę Programową festiwalu, która zajmie się przygotowaniem jego programu. Już teraz mogę zdradzić, że zaprosimy osoby związane z naszym regionem, które wezmą udział w cyklu wykładów dotyczących Mazur.

Organizatorzy zapewniają, że podczas dwudniowego festiwalu nie zabraknie wystaw, wykładów, a także muzycznych występów. Wszystko po to, by promować nasz region i jego kulturę.

Piotr Piercewicz

 

 Fot. Marian Modzelewski

 

dodano: 18.02.2013

MRĄGOWO NA SZLAKACH GÓRSKICH

Pod takim tytułem na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej ukazał się tekst autorstwa prezesa Stowarzyszenia Łucji Emeryk. Fragment tego tekstu przytaczamy poniżej.

-31 stycznia wybraliśmy się na Przełęcz Karpowską szlakiem „Kurierów Solidarności”. Jest to długi, 11-to kilometrowy szlak. Do podjęcia tego wyzwania zaprosiliśmy również prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej, przebywającego na kuracji w naszym  pięknym uzdrowisku.   
Pan Andrzej Badurek opowiedział nam z pasją o Mrągowie i swoim Stowarzyszeniu. Jego ciekawe opowieści bardzo zbliżyły nam tę Północną Ziemię. Pan Prezes to wspaniały ambasador MAZUR.
Tym samym został zrobiony pierwszy krok pod hasłem „MAZURY W GÓRY” a w przyszłości miejmy nadzieję, że i GÓRY wybiorą się na MAZURY!
więcej...