SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe

 

ARTYKUŁ TRASA SAMOCHODOWA V

⇒ Informacje ogólne

Jest to propozycja trasy samochodowej prowadzącej z Mrągowa przez Mikołajki do Łuknajna. Wrócić można tą samą trasą. Jej długość to ok. 60 km.

⇒ Położenie

Ziemia Mrągowska. Zajmuje ona środkową część Pojezierza Mazurskiego. Uznawana jest przez wielu za najpiękniejszy obszar Warmii i Mazur. Szukać należy jej w części środkowo-wschodniej Krainy Tysiąca Jezior. Miasta oraz miasteczka Ziemi Mrągowskiej położone są pośród wiekowych lasów pachnących jeglijką (świerkiem) i chojką (sosną), w otoczeniu ponad stu jezior oraz jedenastu rezerwatów – ostoi dzikiej przyrody i zwierzyny.

⇒ Informacje szczegółowe

Mrągowo – Mikołajki – Łuknajno (ok. 60 km)

Z Mrągowa udajemy w kierunku Mikołajek:

• można odbić do Kosewa Górnego (
Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN),

Mikołajki (Wioska Żeglarska, zespół kościoła ewangelickiego z XIX w.), możliwość rejsu statkiem po jeziorach,

• Łuknajno - Zostawiamy samochód i możemy udać się na jedną z proponowanych wycieczek pieszych:

A) dookoła „Jeziora Łuknajno” (10,5 km) – rezerwat biosfery UNESCO chroni jedną z największych ostoi łabędzia niemego w Polsce. Do rezerwatu wiedzie ścieżka dydaktyczna, z kładkami i wieżami widokowymi.

B) oznakowana ścieżka piesza i rowerowa „okolice Łuknajna” (12 km) – prowadzi przez Urwitałt, Osę, w pobliżu śródpolnego rozlewiska, a następnie przez zbiorowiska leśne do Łuknajna.


Powrót do Mrągowa tą samą trasą.