Historia Mrągowa

Historia Mikołajek

Historia Szestna

Historia miejscowości Gminy Mrągowo opublikowana dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Mrągowo, na podstawie "Studium Ochrony Wartości Kulturowych"    (pdf, 267 KB)

Osadnictwo grup plemiennych w okolicach Mrągowa. Zarys I-XV wiek Informację opracował: Dariusz Żyłowski, kierownik Muzeum w Mrągowie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie    (pdf, 78,8 KB)

Kalendarium

Nazwy miejscowości w byłych Prusach Wschodnich - Powiat Mrągowski

Obecne i byłe nazwy ulice Mrągowa

MAPY, PLANY

 

Plan Mrągowa    (format rar, 844 KB)

Przedwojenny plan Sensburga    (format rar, 309 KB) 

Przedwojenna mapa Powiatu Mrągowskiego    (format rar, 1,30 MB)  

Przekazał ją dla Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej Pan Robert Szapiel

Plan Mrągowa z roku 1939    (format rar, 156 KB)

Plan systemu kanalizacji w przedwojennym Mrągowie  (format rar, 1,16 MB)

Schemat studzienki kanalizacyjnej w Mrągowie (Sensburg) wykonany przez Davida Grove w 1905 r.    (format rar, 400 KB)

Mapa Powiatu Mrągowskiego (Kreis Sensburg), 1936 r.    (format rar, 1,8 MB)

Mapa okolic Mikołajek, 1932 r.    (format rar, 1,59 MB)

Mapa okolic Mrągowa, 1932 r.    (format rar, 1,43 MB)

Mapa okolic Mrągowa, 1938 r.   (format rar, 1,16 MB)

Plan Mrągowa (Sensburg) wykonany przez Davida Grove w 1905 r.   (format rar, 1,34 MB)

Mapa Powiatu Mrągowskiego (Kreis Sensburg) z 1928 r.   (format rar, 1,51 MB)

Mapa nadleśnictw Puszczy Piskiej z 1900 roku (format rar, 1MB)

Folder promujący przedwojenne Mrągowo: Sensburg lockt mit den Walder und Seen Masurens. (format rar, 4,4 MB). Egzeplarz dostępny w Czytelni Bibiloteki Miejskiej w Mrągowie.

 

Artykuły o przeszłości regionu:

Ryszard Bitowt

  • Materiały o przeszłości Mrągowa i Ziemi Mrągowskiej: [Anno Domini 1348], 1998.
  • Len: znaczenie gospodarcze upraw lnu i konopi w powiecie mrągowskim od czasów najdawniejszych do 1945 roku na tle tradycji i obyczajów oraz porównań z sąsiednimi krainami, 2006.
  • Mrągowo: przewodnik po mieście i okolicy, 2001.
  • Nasza Gazeta Mazurska – „Mrągowo – Zarys historii” wydanie specjalne w j. polskim i niemieckim, 1995.
  • „Nekropolie Mrągowa”, Mrągowskie Studia Numizmatyczne, t. 1/1999.

 

Inne:

 "Pruska pamięć", Newsweek 7.12.2008

 

Sensacyjne odkrycie archeologów w Czaszkowie

„Święte jezioro” Galindów. Wyniki badań archeologicznych na stanowisku bagiennym w Czaszkowie, gm. Piecki, pow. Mrągowo w sezonach 2010-2011

Zbiór artykułów o wydobywaniu bursztynu na Mazurach

Nieznana historia Wyszemborka.

Wszysko zaczęło się w Wyszemborku. Strefa archeologiczna jeziora Salęt.