SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia
Kontakt
Atrakcje w pobliżu
Noclegi w pobliżu 

 

ARTYKUŁ WYSPA GILMA

⇒ Informacje ogólne

Wyspa Gilma na jeziorze Dobskie jest bardzo tajemniczą wyspą owianą magią Świętego Gaju, czyli miejsca poświęconego bóstwom lub siłom natury.

⇒ Położenie

Wyspa Gilma znajduje się na jeziorze Dobskim. Jezioro Dobskie leży w powiecie giżyckim. Zajmuje południowo-zachodnią część kompleksu jeziora Mamry.

⇒ Informacje szczegółowe

Podobno na wyspie znajduje się czakram - miejsce mocy. Istnieje teoria, że czakramy emitują skumulowaną energię pochodzącą z Ziemi i z kosmosu.

Wyspa Gilma stanowi rezerwat, a jezioro Dobskie jest objęte strefą ciszy.

⇒ Historia

W tym miejscu do końca trwał w swojej warowni i bronił się przed Krzyżakami ostatni wódz Galindów. Krzyżacy wygrali bitwę i jako dowód swojej władzy wybudowali obronny niewielki zamek.

Na wyspie są pozostałości XIII-wiecznego grodziska pruskiego, ruiny zamku oraz szczątki murowanych kamiennych schodów. Prowadzą one do budowli. Istnieje opinia, że była to świątynia satanistow i miejscowi chłopi wybili dziure w ścianie, żeby wpuscic Boga (w jednej ze scian jest wykuta dziura na kształt okna gotyckiego).

Na pozostałościach staropruskich umocnień Krzyżacy zbudowali murowaną strażnicę, która szybko została opuszczona i popadła w ruinę. Siedemnastowieczny dziedzic pobliskiego grodziska (Doby) baron Wolf von Schenk zu Tautenburg użył cegieł z ruin zameczku z Gilmy do budowy rodowej siedziby w Dobie. Jednak w 1657 r. Tatarzy, posiłkujący hetmana Gosiewskiego w karnej wyprawie do Prus, spalili pałac i zamordowali brata barona - Jerzego Fryderyka.

Tautenburgowie odbudowali pałac w Dobie (spłonął on jednak podczas II wojny światowej). W początkach XIX wieku połączyli wyspę Gilma z brzegiem drewnianym pomostem. Założyli na wyspie park w stylu angielskim, a na pozostałościach staropruskich szańców i krzyżackiej fortalicji zbudowali romantyczną kapliczkę.

⇒ Kontakt

Leśnictwo Kamionki
Kamionki 36
11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 15 23
www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rezerwat-jezioro-dobskie

⇒ Atrakcje w pobliżu

Mrągowo

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Pałac w Sztynorcie

⇒ Nocleg w pobliżu

Mrągowo