Artykuły na temat historii koszar:

Sensburg jako miasto garnizonowe

Historia mrągowskich koszar

"Monografia 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności 1955 – 2002" (plik PDF 13,6 MB) autor ppłk Marek Kaczaniuk