SPIS TREŚCI

Informacje ogólne
Położenie
Informacje szczegółowe
Historia

 

ARTYKUŁ SZLAK ROWEROWY WOKÓŁ JEZIORA JUNO

⇒ Informacje ogólne

Rodzaj szlaku: rowerowy
Trasa: Mrągowo (ratusz) - Popowo Salęckie - Szestno - Kiersztanowo - Polska Wieś - Mrągowo (ratusz)
Długość szlaku: 23,30 km
Oznakowanie: kolor zielony, znaki malowane na drzewach, słupach i głazach


Administrator: Referat Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Mrągowie

Ze względu na szutrową nawierzchnię większości dróg szlaku zaleca się jazdę rowerami górskimi lub z szerszą oponą.

⇒ Położenie

Trasa w całości przebiega w granicach Mragowa i Gminy Mrągowo. Ma charakter pętli o przebiegu: Mrągowo - Popowo Salęckie - Szestno - Kiersztanowo - Polska Wieś - Mrągowo.

⇒ Informacje szczegółowe

Szlak rozpoczyna się w centrum Mrągowa przy ratuszu. Swój początek mają tu również:szlak rowerowy "Duża Pętla Mrągowska", szlaki piesze "Góra Czterech Wiatrów" i "Szlak Pięciu Jezior".

Kierujemy się do mola (po drugiej stronie widoczny jest amfiteatr), następnie jedziemy promenadą w kierunku północnym, mijamy mostek nad rzeką Dajną. Z promenady wjeżdzamy na ul. Jaszczurcza Góra, przejeżdzamy przez ul. Giżycką i kierujemy się do Miasteczka Westernowego Mrongoville. Uwaga! istnieje możliwość przejazdu  z promenady na ścieżkę Mazurskiej Pętli Rowerowej (wzdłuż ul. Giżyckiej) do drogi na Mrongoville.

Za miasteczkiem westernowym należy skręcić w lewo w ul. Młynową. Gdy dojedziemy do skrzyżowania na "Młynowo 0,2", należy skręcić w prawo i po 25 m w lewo w drogę szutrową (dawna linia kolejki wąskotorowej). Starą trasą po kolejce wąskotorowej udajemy się do Popowa Salęckiego. W 1898 roku oddano do użytku odcinek do Kętrzyna. Pociąg dostarczał miejscowej cukrowni buraki z całej okolicy, jak również kupcy z Mrągowa przywozili towary do swoich sklepów.

Po ok.2 km dojeżdzamy do skrzyżowania dróg, skręcamy w lewo w kierunku Popowa Salęckiego. Gdy dojedziemy do skrzyżowania z droga asfaltową, jedziemy na wprost pod brukowane małe wzniesienie. Szlak zielony wiedzie dalej do Szestna. Tu możemy zwiedzić ruiny zamku krzyżackiego, jedynego istniejącego w powiecie mrągowskim. By odnaleźć niewielkie ruiny należy zejść schodkami, przechodząc obok Restauracji Staropolskiej (dawny młyn wodny) nad rzeczką Muntówką. Zamek zbudowano w XIV w., a w ruinę popadł z początku XIX w. W Szestnie warto zwiedzić kościół gotycki z oryginalnym późnorenesansowym i barokowym wyposażeniem. Przepiękne architektoniczne szczegóły w stylu romańskim znajdujące się w górnej kondygnacji wieży po stronie południowej są unikalne na terenie Mazur. Na początku lat 80-tych kościół otrzymał w darze relikwie drzewa Krzyża Świętego. Obok niego w ramce za szkłem znajduje się dokument watykański z roku 1862 stwierdzający jego prawdziwość.

Kolejną miejscowością na szlaku będzie Kiersztanowo. W Szestnie z drogi 591 (znak skrętu na lipie) skręcamy w lewo w drogę szutrową. Mijamy mostek nad rzeczką Muntówką, jedziemy przez pola. Droga kończy się wyjazdem na drogę asfaltową, skręcamy w prawo i jedziemy aż do skrętu w lewo na Kiersztanowo. Wieś jest malowniczo położona w dolinie między dwoma jeziorami: Juno i Kiersztanowskim. Jedziemy drogą szutrową do wsi. W Kiersztanowie skręcamy w lewo, przejeżdżamy mostek na rzece Dajnie, na końcu wsi szlak biegnie w lewo. Jedziemy prosto pod wzniesienie. Po drodze w oddali możemy podziwiać wspaniały widok: jezioro Juno z pagórkowatym terenem w oddali. Jedziemy dalej do Polskiej Wsi. W Polskiej Wsi można zajść do Mini Zoo, w którym można zobaczyć wiele gatunków zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich. Na końcu wsi rozciąga się wspaniały widok na Juno oraz w oddali masywną gotycką wieżę kościoła w Szestnie. Do Mrągowa dojedziemy ścieżką pieszo - rowerową. Szlak ma formę pętli, kończymy przy ratuszu.

⇒ Historia

Zielona trasa rowerowa wokół jeziora Juno została oznakowana w 2009 r. W 2014 r. było odnawiane oznakowanie na odcinkach wspólnych ze szlakiem "Grodzisk Pruskich",w 2023 r. szlak został częściowo odnowiony.